Máme za sebou vrcholnou druidskou událost letošního roku, které jsme věnovali v průběhu roku 2017 stovky hodin přípravných prací. Po hromadných aktivacích Prahu energeticky posilující části Spirály na jarní rovnodennost 21. března a celé Spirály s Libomyšlskou linií na letní Slunovrat v červnu, proběhla před podzimní rovnodenností – v neděli 17. září – v Praze a Středních Čechách aktivace pražského energetického Okruhu.

Pro ty druidy a naše příznivce, kteří tentokrát na společné aktivaci nemohli být účastni, je asi vhodné přiblížit celý obraz energetické struktury města: Už odedávna se lidé usidlovali na pro nás příjemných, silně energetických místech, respektive v jejich blízkosti. To je přirozený instinkt živých bytostí, žít na místě, které nám dodává energii, posiluje naše zdraví, ducha, a také nás dostatek energie nenutí k příliš častému a usilovnému obstarávání potravy, při čemž zase část energie ztratíme… A takto byla zabydlena i pražská kotlina, místa prvotních osídlení jsou doložena v blízkosti základních energetických bodů, ať už s větším podílem zemské – léčivé energie, nebo duchovních míst s větším podílem vesmírné energie (tzv. božišť). Fascinující je, že před mnoha tisíciletími, v době, kdy se naše sluneční soustava začala na své elipsovité pouti vzdalovat od Centrálního Slunce galaxie, rozhodli se moudří zasvěcenci předchozí civilizace pro zásadní počin: Z tehdejšího území, které je dnes označováno jako Atlantida, byly nataženy dvě dálkové energetické linie až do budoucí Prahy – z dnešní hory Pico na Azorech a z hory Hyers více na jihu. Práce na vytvoření těchto linií ze dvou silových míst tehdejšího světa musely trvat stovky let, pracovaly na nich generace zasvěcenců. Smysl měla tato práce jen pro dalekou budoucnost – nikoli v době jejich vytvoření. Cílem té obrovské a dlouhodobé činnosti bylo vytvořit budoucí ostrov vědění a Světla ve světě zmítaném nízkými energiemi a zapomněním, v období zvaném kalijuga, době temna, cyklu propadu lidstva od spojení s Duchem k vzývání hmoty. Obě tyto linie – severní přes ostrov Seine a ostrov Mont Saint Michel i jižní přes Bourges – vedou celou Evropou jak zužující se „V“ do dnešní Prahy, na místa na dohled od sebe – bývalé posvátné Žiži na Pražském hradě a Paví vrch. Odtud jsou pak vějířovitě rozprostřeny pozemní linie spojující zásadní silové energetické body, na nichž vzniklo pozdější město.

Funkčnost energetických bodů a linií v pražské kotlině pak udržovali zasvěcenci další tisíciletí. Ve středověku se město začalo rozrůstat a dostalo se už mimo původní energetický obrazec. Tehdy vysoký zasvěcenec císař Karel IV. přistoupil k novému plánu energetizace města. Pod jeho kontrolou vznikalo Nové město pražské, na zcela nově vytvořené energetické síti, jejíž základ je ve tvaru kříže. Tuto nově vytvořenou síť pak provázal se starodávnou sítí, s níž pracovali zasvěcenci Keltů i Slovanů, a zároveň připravil vše pro to, aby se síť mohla v budoucích časech rozrůstat. Avšak od této doby se již nikdo energetickému pokračování nevěnoval (tedy přibližně od let 1350 – 1370). Drtivý úder energetické práci s městem přinesla pobělohorská rekatolizace Česka – zasvěcenci byli vyvražděni nebo emigrovali, a energetická síť osaměla na 400 let. Když si představíte kanalizaci pod městem – a energetická síť funguje podobným způsobem, přivádí a generuje na energetických bodech pozitivní energii a odvětrává negativní – tak je jasné, že se kanalizace bez údržby prostě zanáší. A čtyři století je příliš dlouhá doba. Energetický systém města zkolaboval, zůstalo funkčních jen pár silných energetických bodů. Navíc se město v posledním století neuvěřitelně rozrůstá – ještě před sto lety končilo za dnešním Národním muzeem, Vinohrady byly opravdu vinohrady za hradbami… Tři čtvrtě milionu lidí žije na místech bez energie v prstenci sídlišť obklopujících původní město.

Doba velkého cyklu se nachýlila, naše sluneční soustava po 12000 letech nabrala obrátku zpět ke Světlu. Ještě několik desetiletí jsme v samém závěru kalijugy, doby, kdy zběsilost a pokusy černých čarodějů o nadvládu nad světem vrcholí, ale energie věku Vodnáře je již na dosah. Proto je dovoleno mezi jiným opět navázat na práci pradávných zasvěcenců a posílit srdce Evropy, Prahu a Česko jako místo, které bylo proroctvími označeno jako Útočiště, Svatyně pro budoucnost. Praha je dálkovými liniemi spojena s celým územím Čech i dál, a zároveň z Žiži vede linie na Říp, který je energetické centrum České kotliny a je spojen snad se všemi silovými místy na tomto území. Začne-li energeticky fungovat Praha, začne být lépe všude v Česku, to je jednoduchá kalkulace. Málokteré území na světě je tak mocně a hustě provázáno energetickými liniemi spojující silné energetické body právě jako tato země.

Během posledních let desítky druidů nejen z Čech pracovaly na plánu, jak Prahu jako srdce Evropy posílit. Tři roky se vytvářel konkrétní plán tras, malé skupiny zasvěcenců procházely silová místa kolem Prahy a testovaly a komunikovaly s místním prostorem a bytostmi. Další tři roky trvalo, než druidé postupně jednotlivá energetická místa propojili liniemi do energetického Okruhu velkého na 350 kilometrů, posíleného dálkovými liniemi ze silových míst celé Evropy. Počínaje rokem ´14 proběhly tři aktivace Okruhu za účasti stovek lidí s otevřeným srdcem, každý rok jedna, vždy v době velkých energetických dnů Matky Země, kdy je její síla největší a v harmonii. Poslední, třetí aktivace Okruhu v roce ´16 přeladila celý systém do vyšší vibrace, začal vytvářet svou vlastní energetickou nadstavbu. To bylo cílem práce všech těch let předtím, protože se ukázalo, že pražský energetický systém je natolik zanesený, že pročišťování jednotlivých úseků je věčná sysifovská práce.

Letošní rok pak byl věnován přivedení dalších energetických zdrojů do města, především s cílem propojení všech nových částí města se statisíci obyvatel. Tomuto systému se říká pražská Spirála, která 3x po obvodě obtáčí původní město, naposledy energeticky upravené Karlem IV. a jeho geomantickými spolupracovníky. Končí právě v místě, které jako energetické ovládací místo budoucí velké Prahy císař Karel připravil. Lze se jen hluboce poklonit před tímto velkým templářským zasvěcencem a druidem (vždyť i zakladatel templářského řádu, zasvěcený Bernard z Clairvaux říkal – „všechno co umím, umím od druidů“), který měl přesnou vizi budoucího, sedm století od jeho času.

Závěr jednoho vesmírného cyklu i hodiny Země umožňují teprve v současnosti navázat na vše připravené před staletími i mnoha tisíciletími. Jsme rádi, že jako členové spolku druidů KRUH21 jsme těmi, kteří mohou iniciovat tyto události, vedoucí k lepší budoucnosti spojené se Světlem. Mimochodem, pro nezasvěcené číslice 21 může znamenat i 21. století, ale je jí především označen systém spolku – Kruh sdružuje 21 předních druidů této země, kteří teprve v jednomyslné shodě převádějí plány do praxe, po zhodnocení dalšími 12 významnými českými a moravskými druidy, jakousi kontrolní a poradní radou. Tak je jistota, že se tyto významné změny a události odehrávají v souladu s vyšším plánem, bez potenciálních egoistických záměrů jednotlivců.

Letošní roztočení pražského energetického Okruhu mělo za cíl propojit jej do nově vybudovaného systému Spirály a starého městského systému. Byť nás časně ráno vítalo šedé zamračené nebe, stejně jako tomu bylo v posledních dnech, už ve chvíli, kdy na šárecké Skále draka byla asi první stovka účastníků, se nad námi vytvořilo modré oko, které se během dalších minut rozšířilo až k obzoru. Tato modrá obloha – s námi osvícenými slunečním světlem na zemi – pak nad námi byla až asi do jedné hodiny, kdy jsme se po obřadu sladění a dořešení organizačních záležitostí rozcházeli ve skupinkách na jednotlivá stanoviště – a pořád byl na okraji celého obzoru vidět kruh šedých mraků – sám Otec nebe, jak Keltové nazývali Stvořitele, označil pražský Okruh Světlem.

Samotný proces je potřeba zažít, stát na energetickém místě, v proudu energie, je to spojení s Otcem i Matkou, duchovní práce, která má léčivé efekty, chvilka zažití opravdového momentu Bytí, propojení se Vším, nejenom se stovkami dalších lidských bytostí na Okruhu i v jeho středu, na rozvodech ve městě… Jsme v osamění malé skupinky na jednom místečku systému v délce nějakých 400 nebo víc kilometrů, a přesto víme, že nejsme sami, že jsme součástí velkého kruhu lidí, jsme jen jedním dílkem obrazu z puzzlů, ale bez toho jednoho dílku nemůže vzniknout celý obraz. Každý z nás je důležitý pro momentální záměr i pro budoucí budoucnost, která se však tvoří právě touto přítomností.

Závěr předrovnodennostní neděle, kdy jsou energie Země vyrovnány a v harmonii, patřil setkání na Vyšehradě. Vyšehrad je odedávna spojen s energií Matky Země, a je zároveň srdcem české země, nositelem ducha jejích obyvatel. Mateřská energie z Vyšehradu spojuje obyvatele této země do jednoho národa, ať už jsme sem přišli odkudkoli. Zvony nám zazpívaly, stejně jako ptáci, kteří po celý den úžasně spolupracovali (když vnímáte synchronicity, je to úžasné), a na závěr nám Maminka Země předala léčivé zasvěcení, s kterým se dá pracovat. Vy, kdož jste tam byli i v tuto pozdní večerní hodinu, této energii můžete říkat třeba Srdce Vyšehradu, pracujte s ní a udržujte své tělo v optimálním funkčním módu. To je odměna Země za naši spolupráci, jsme ze země – hlíny stvořeni, a hlínu oživuje Duch, proto je naše vědomí věčné. Letošní rovnodennost jsme oslavili, jak nejlépe jsme mohli, víme, že jsme pomohli nejen sobě, ale i jiným bytostem a Zemi.

A proto, abychom mohli zažívat takové „zázraky“ je tu také KRUH21. Děkujeme, že jste s námi. A že budete s námi i v neděli 17. června, před letním Slunovratem roku 2018, kdy dojde ke komplexnímu propojení všech pražských systémů a proběhne jimi přívalová vlna na očištění všech dávných tras i jemnohmotných svazujících programů. Osmička je osudový rok České republiky po celá desetiletí její existence – věříme, že rok 2018 bude tím, který bude tentokrát osudovým v tom pozitivním slova smyslu.

KRUH21