Tento den jsme na pouti s mistrem Vintířem začínali v Řitce u rybníka. Zde jsme se sladili a potom jsme začali dnešní putování.Vystoupali jsme na hřeben Brd, k místu zvaném Na Šraňku, pokračovali jsme K Trojáku a ke Skalce.


Na bodě okruhu,na Skalce jsme procítili Pražský okruh od Zvánovic a všechny body na Skalku až po spojení všech 3 linií.
Dále jsme pokračovali ke křižovatce Červený kříž, Na rovinách a na bodík Vrážky. Zde jsme propojili linií bod Vrážky se Skalkou.
Potom jsme navštívili místo zvané Boží Vrážky a pokračovali dále na Chouzavou, křižovatku Voznice až do Dobříše na náměstí ke 3 stromům.
Dnes nás putovalo 5 poutníků. Pouť byla dlouhá 22,8 km. Počasí nám přálo, bylo moc příjemné.
Podařilo se nám označit několik bodů poutě nálepkou Stezky sv. Vintíře.

Jirka