S Druidy za památkami Egypta – část 6

Na to že jsme se do postele dostali až k jedenácté hodině, vstává část naší výpravy v 1:45 a máme před sebou 6ti hodinovou cestu. Naším cílem je archeologické naleziště Dahšúr, který leží asi 10 km od Sakkáry a přístupný pro veřejnost je teprve od roku 1996, do té doby byl vojenskou zónou. Na rozdíl od komplexů v Gíze tuto památku hromadné zájezdy příliš nenavštěvují.

Máme nového průvodce, překřtili jsme ho na tučňáka, neumí moc česky a tvrdí o sobě, že je egyptolog, protože dělá průvodce po Egyptě …… a nějak tak to i vypadá celý den s ním.

V lokalitě Dahšúru se nachází několik pyramid. My začínáme návštěvou tzv. Červené (nebo také Růžové nebo Snofruově) pyramidy. Jméno červená získala proto, že je postavena z bloků červeného vápence. Tato pyramida má délku strany 220 m a výšku 104m. Jedná se o třetí největší egyptskou pyramidu. Vystoupáme asi do 35 výškových metrů ke vstupu a před námi se otevře nádherný výhled do kraje, v dálce vidíme Sakkáru i další pyramidy.

Cesta dovnitř pyramidy patří k náročnějším. Chodbou širokou asi metr a dlouhou přes 60 metrů sestupuje naše skupina dovnitř.  Nepohodlný je i výstup nahoru, kdy v předklonu jdeme nahoru.  Prožitky uvnitř prostor jsou intimní a každý si odnáší tyto prožitky s sebou.

Ke druhé pyramidě popojedeme autobusem. Je to Lomená pyramida, název dostala podle netradičního tvaru, úhel sklonu spodní části je 55o a úhel sklonu horní části je 43o. Délka základny je 189,5m a výška 105m. Pyramida je zajímavá svým uspořádáním i tím, že na části z ní zůstalo zachováno původní obložení. Pyramida má 2 vchody na severní a západní stěně. Naše výprava vstupuje vchodem umístěným na západní stěně ve výšce asi 30 m. Dva vchody naznačují polaritu, která je možné vnímat jak uvnitř, tak vně pyramidy.

Za touto pyramidou se nachází ještě jedna malá, do ní také můžeme nahlédnout. Při cestě od Lomené pyramidy k této malé vidíme v dálce Černou pyramidu. Ta byla jako jediná vystavěna z cihel a barva těchto cihel dala pyramidě i její jméno. Kdysi měla výšku 81,5m a základnu 105 x 105 m.

Přejíždíme do Sakkáry, jednoho z nejzáhadnějších míst Egypta. Za její stavbou stojí všestranný génius Imhotep  a jedná se o první popotopní stavbu pyramidy tvořenou stejnými bloky. Vstupujeme vchodem, který nikdy neměl dveře a kde energie bránila vstupu negativně naladěných osob.  Procházíme velkou galerií tvořenou 48 sloupy uspořádaných ve tvaru lidské DNA. Tyto sloupy jsou vysoké 7 m a mají tvar papyrového svitku. Na konci galerie je příčná hala s 8mi sloupy, které rámují vstup na velké nádvoří hadů. Odtud nádherně vidíme pyramidu. Překvapuje nás vydlážděné náměstí, které úplně změnilo energii komplexu.

Jdeme se podívat zda nás pustí do Venisovi hrobky, kterou jsme navštívili minule. Jedná se o hrobku nádherně vyzdobenou hyeroglify a malbami. Bohužel nám ale není dáno a tak se jdeme podívat do hrobek. V Isiho hrobce je krásně zachovaný portál. Vše procházíme a přes náměstí se vracíme na pravou stranu od pyramidy, do tzv. nemocnice. Zbytky staveb, kde se léčilo pomocí zvuku – vibrace, prohlížíme za velkého dohledu místních tajných. Celé místo je ale jakoby bez energie……

Míjíme Džoserovu pyramidu a jdeme se podívat za ní, kde v malé stavbě zcela uzavřené, stojí Džoserova socha dívající se ven pouze dvěma otvory pro oči.

Jdeme se ještě podívat na plochu a zjišťujeme, že je připraveno schodiště se vstupem do pyramidy a tak zamřížovaným vchodem alespoň nahlížíme dovnitř. Stupňovitá Džoserova pyramida měří na výšku 58 m, původně ale měla 62 m, její strany mají rozměr 109 x 125 m.

Z tohoto úchvatného místa jsme trochu zklamáni. Je poznat, že se zde dějí zásahy na energetické úrovni.

Odsud jedeme na oběd / večeři do restaurace v Káhiře. Od naší poslední návštěvy se alespoň výrazně zlepšil nepořádek a ubylo odpadků válejících se kolem. Při odjezdu ještě pohled na pyramidy na plošině v Gíze a už  nás čeká jen dlouhá cesta zpět do hotelu. Přijíždíme o půl 12 a vstáváme ve 3. To už je před námi však pouze cesta k letadlu a domů.

Prožila a zapsala

Jitka