S Druidy za památkami Egypta – část 5

Dnes jsme si přispali, vstáváme o půl páté a po rychlé snídani vyrážíme na 4 hodiny trvající cestu do Abydosu. Jedná se o archeologickou lokalitu na západním břehu Nilu v dnešní arabské vesnici el-Arába el-Medfúna a jejím okolí, asi 100 km severozápadně od Luxoru. Přicházíme od parkoviště směrem ke vstupu a jsme, pro především arabské návštěvníky, velkou zajímavostí hodnou fotografování. Je pravdou, že sem mnoho zahraničních turistických výprav nezavítá, převládají místní.

Přicházíme ke chrámu a míjíme po obou stranách průchodu zbytky staveb. V Abydosu stojí bok po boku dva chrámy. První z nich chrám Osirise nechal postavit faraon Seti I. Chrám tvoří dvě uzavřená nádvoří a nachází se tu obrovské haly s vysokými sloupy, 7 svatyní a řada modlitebních místností.

V první místnosti se sloupy vidíme pod stropem kartuši s vyobrazením vrtulníku, tanku, vznášedla. Překvapuje nás, že nás na ni upozorňuje průvodce, ihned ale dodává propagovanou teorii, že obrázky vznikly přeložením dvou jmen faraonů přes sebe. Další hala obsahuje 36 sloupů a je zasvěcena univerzálnímu řádu, dále postupujeme chodbou do zadní části, kde se nachází sedm svatyní. Postupně je procházíme. První je zasvěcena Thothovi a narození faraona Setiho I., druhá Atum Ra, třetí Ptah Ra, čtvrtá Amon Ra, pátá Osirisovi, šestá Isis a poslední Horovi. Hlavní svatyní Amon Rea se dá projít do zadní části chrámu, kde jsou na pravé straně další tři kaple.

Vracíme se před svatyně a po naší levé ruce je schodiště, které nás vyvede za chrám. Při archeologických průzkumech byl zde, za chrámem, objeven daleko starší chrám Osirion. Tento je tvořen masivními nepravidelnými žulovými bloky, které do sebe perfektně zapadají a jsou bez jakéhokoli zdobení. Je zde deset masivních sloupů, každý vytesaný z jednoho kusu červeného granitu o váze více než sta tun. V horní části jednoho z nich se nacházejí dva kruhy, které se vzájemně dotýkají, jedná se o znázornění Květu života, symbolu posvátné geometrie.

2,5 hodiny cesty vzdálený z Abydosu se nachází chrám v Dendeře, zasvěcený bohyni Hathor. Když přicházíme, překvapí nás velké množství vojáků, policistů a jiných tajných. Později zjišťujeme, že se chystá sláva, které se má zúčastnit předseda vlády, naštěstí nás ještě pustí dovnitř. Na toaletách zažíváme zajímavou zkušenost, místní hostesky v růžových uniformách jsou z nás, žen krev a mlíko, tak uneseny, že se s námi fotografují a živě se zajímají odkud jsme, bohužel jim Česká republika nic neříká, ale Evropu věděli.

Procházíme branou a za ní vidíme sochu Boha Bese, který byl Bohem veselosti, ale také pomocníkem žen u porodu. Průvodce nás upozorňuje, že se jednalo o božstvo odjinud než z Egypta, protože je zobrazen zepředu, kdežto egyptští bohové bývají zobrazeni vždy jen z profilu.  Na pravé straně jsou pozůstatky římského chrámu s energetickými místy pro harmonizaci mužsko-ženského principu, vedle pak kaple zasvěcená Horovi s trojitou branou do jiných světů.

Hlavní chrám se šesti sloupy je zasvěcený Bohyni Hathor znázorňované s hadíma očima a kravíma ušima. Následuje hala života s 18ti sloupy, které podpírají zdobený strop s astronomickými informacemi. Sloupy mají tvar systra, hudebního nástroje a na jejich hlavicích jsou vždy 4 hlavy Hathor, které se dívají do hlavních světových stran a znázorňují, že její síla působí ve všech směrech. Na stropě jsou potom znázorněna všechna souhvězdí i Bohyně Nut, která každý večer pozře Slunce a ráno jej zase porodí.

Další místnost se šesti sloupy procházíme do zadní části chrámu, kde byla hlavní svatyně. Zde nalevo od hlavní kaple je místnost se žebříkem, kterým můžeme vystoupat až do malé místnosti, kde byla uchovávána zlatá socha bohyně Hathor. Uprostřed potom je srdce chrámu, hlavní kaple, kde byl svatostánek. Za touto kaplí je vstup do podzemních krypt, úzkých místností, na jejichž stěnách jsou známé „žárovky“ a kde se uschovávali posvátné symboly a papyry.

Nahoru na terasu, která sloužila k pozorování hvězdné oblohy, můžeme vystoupat dvěma schodišti, jedno točité sloužilo k vynášení posvátné bárky se zlatou sochou bohyně Hathor nahoru symbolizující vzestup, druhé přímé, potom jako cesta dolů symbolizující sestup ducha do hmotného světa. Na horní terase je vstup do kaplí. Jsou zasvěceny Osirisovi a na stropě druhé z nich se nachází slavný Denderský zvěrokruh znázorňující hvězdnou oblohu okolo severního pólu v roce 700 př. n.l. ve dne letního Slunovratu. Je to však pouze replika, originál se nyní nachází v pařížském Louvru.

Cestou ven vlevo kolem chrámu míjíme posvátné jezírko, které je dnes již zcela vyschlé. Zdobené stěny chrámu míjíme a pak se před námi objeví malý chrám zasvěcený Isis. Chvíli čekáme na klíčníka, ale nakonec se dovnitř přece jen dostaneme.

Odcházíme z areálu a po cestě do Hurghady se loučíme s naším průvodcem Šabanem, byl super a neměl to s náma lehké J V Hurghadě bydlíme tentokrát v hotelovém komplexu tvořeném z malých domků. Moc si ho neužijeme, jdeme spát ve 23 a budíček bude v 1:45, čeká nás Dahshur se svými pyramidami.

prožila a zapsala

Jitka