S Druidy za památkami Egypta – část 4

Dnes nás čeká Medínet Habu – současní označení archeologické lokality na západním břehu Nilu. Nachází se zde zádušní chrám Ramesse III. – následovníka Hatšepsut, jehož vláda trvala 30 let. V celém areálu je mnoho zdobených budov a sloupů. Hluboké reliéfy jsou na některých místech až 20 cm hluboké a nejlépe jsou vidět díky stínům ráno nebo večer.

Dalším dnešním zastavením je Ramesseum – zádušní chrám Ramesse II. Jako obvykle máme málo času a tak ve spěchu přejíždíme do Dér el Bahrí.

 Tady se nachází Chrám královny Hatšepsut. Vláčkem popojedeme z parkoviště autobusů ke vstupní rampě. Po ní vycházíme do prvního patra, na levé straně je kaple Hathor s chodbou vedoucí do skály a zasvěcovacím místem na pravé straně. Pokračujeme do horního patra, kde naproti vchodu je průchod dovnitř do hory, doprava průchodem za roh přicházíme k místu s velkým stolem, kde se prováděly rituály a vedle, vpravo, kaple. Scházíme dolů a po naší levé ruce, v přízemní části, navštívíme svatyni Anubise s krásně zachovalými barevnými obrazy.

Zádušní chrám Setiho I. Probíháme opravdu v rychlosti. Před nynějším vstupem se nachází polorozpadlý pylon. Za ním u vstupu leží upadlá hlava největší nalezené sochy, jejíž váha činila až 1000 tun. Uvnitř procházíme chodbou až k místu, kde na pravé straně na stěně se nachází reliéf stromu života – na něm bohové popisují list života. K tomu se vztahuje přísloví, že když spadne list, znamená to smrt člověka. Procházíme místností se sloupy – zasvěcením Univerza.

Na dalším zastavení nás čeká Údolí Králů. Opět nás vláček veze ke vstupu a do areálu vstupujeme uličkou plnou místních obchodníků a jejich stánků. Vstupenka umožňuje návštěvu 3 míst mimo hrobky Tutanchamona, která má samostatnou vstupenku. My jdeme první do hrobky Ramesse IV., kde je nádherně zachovalá barevná výzdoba, na stropě i s mimozemšťany.

Další je hrobka Tausert. Zde jsou nádherně zachovalé reliéfy. V první hlavní místnosti je na levé straně Cesta domů. V další místnosti je potom velký sarkofág.

Krátká zastávka na oběd na lodi a pokračujeme na prohlídku Karnaku. Projdeme řadou Sfing s beraní hlavou a vstupní pylon a na konci odbočíme doleva za chrám a cestičkou mezi zbytky budov jdeme k malému kapli bohyně Sechmet, zobrazované jako žena se lví hlavou. Kaple se skládá ze tří velmi malých místností, z nichž v té napravo je socha bohyně z černého grandioritu (vyvřelá hornina s podstatným množstvím křemene podobná žule). Setkání se Sechmet je neuvěřitelně silným zážitkem. Vracíme se do hlavního chrámu a procházíme ho středem k obeliskům. Napravo od ležícího obelisku se rozkládá rituální očistné jezírko a před ním je pak kámen a na něm skarabeus. Zde si můžeme něco přát a s myšlenkou zaměřenou na své přání 7x obejít kámen. Letos už ale je socha za šňůrou a nemůžeme až k němu, jako to šlo při naší minulé návštěvě. Vracíme se někdo na loď, někdo do města na tržiště.

Ráno nás čeká Abydoss.

Prožila a zapsala

Jitka