S Druidy za památkami Egypta – část 3

Už asi nepřekvapí, že vstáváme o půl páté ráno, balíme, dáváme rychlou kávu v lodním baru a vyrážíme do Chrámu Boha Hora v Edfu. Postupně nasedáme do drožek, které nás vezou ke chrámu. Náš průvodce říká spěchejme, abychom tam byli první po otevření… tento slovní obrat asi používají všichni průvodci, protože před vstupem není k hnutí. Jak je naším zvykem s průvodcem v rychlosti proběhneme komplex s jeho výkladem, abychom získali co nejvíce času pro samostatné procházení tohoto jednoho z nejzachovalejších egyptských chrámů.

Vracíme se před hlavní chrám k sochám Hora a odtud jdeme středem ke svatostánku s lodí a portálem. Zleva obcházíme postupně 10 svatyní znázorňujících přístup do 10ti dimenzí. V levém zadním rohu je místnost s knihovnou a v ní je na pravé straně místo u zobrazení Isis a Osirise místo k harmonizaci principů a sjednocení. 

Kolem této hlavní budovy vede jakási obchozí chodba, kterou procházíme vstupem z pravé strany budovy. Na stěnách je zobrazen příběh Osirise, Isis a Hora a chodba slouží k očištění myšlenek před vstupem dovnitř. Na konci chodby na pravé stěně je motiv Hora poutajícího prase (prase zobrazuje Setha, jenž proměněn v práce prchá do bažin a je zde spoután – znázorňuje, že každý máme své stinné stránky, které nemůžeme porazit, ale spoutat, pochopit a přijmout).

Dobíháme na sraz, protože bychom tady mohli strávit mnohem více času a drožkou jedeme do přístavu, nalodění, oběd a potom odpoledne, které trávíme různě. Někdo dospává a někdo tráví čas věštěním z kávové sedliny, člověk by neřekl, jak moc informací se dá najít na šálku kávy.

Přijíždíme do Vesetu (v řečtině Théb) a odtud přejíždíme do Luxoru, komplexu ve tvaru lidského těla původně určenému k léčbě jednotlivých částí těla. Součástí komplexu je i původní křesťanský kostelíček nacházející se v místě odpovídajícímu středu těla. Komplex procházíme opět ve zrychleném režimu s průvodcem a potom se vracíme před vstup a jdeme pomalu, již samostatně nebo v menších skupinkách.

Za hlavním vstupním pilířem, na němž je 6 soch, je zajímavý reliéf. Do komplexu vcházíme a míjíme po levé straně mešitu na prvním nádvoří. Tady na pravé straně nádvoří jsou zajímavé 3 místnosti, na zpáteční cestě je ještě navštívíme. Pokračujeme přes první nádvoří a na jeho konci na levé straně nacházíme symbol nohou, tady začíná tělo složené z jednotlivých částí chrámového komplexu. Jedná se o postavu ležící na zádech, dá se tedy poměrně dobře určit, kde v těle se nacházíte a zaměřit se na léčení konkrétního místa. Pokračujeme tedy postupně tělem a zastavujeme se podle potřeby na jednotlivých místech. Zastavujeme se před místem, kde byl za vlády Říma křesťanský kostelík, zde před vstupem do další budovy chrámu se nachází místo odpovídající srdci, kde je možno naladit se na vyšší vibraci. Pokračujeme, následuje místo svatostánku – tedy štítná žláza a krk a pak dozadu projdeme do místnosti se dvěma body, oba jsou dobře najít, na stěnách je označuje symbol života a symbol Síria. Ve vedlejší místnosti potom jsou další energetická místa.

Vpravo od svatostánku je vchod do boční místnosti a odtud doleva projdeme do místnosti, kde na zadní stěně je místo podporující plodnost ve všech jejích významech, tedy nejen otěhotnění a ale například i tvůrčí plodnost aj. Pomalu se vracíme a při naší cestě tělem se ještě zastavujeme na léčivých místech.

Prožila a zapsala

Jitka