Na tip pracovníka majitele pozemku jsme se sešli na poli a usadili na místě plném sesypaných kamenů. Krásně svítilo sluníčko a my si povídali a povídali a najednou zjistili, jak jsme plni harmonie a porozumění a budoucí kruh tak dostal pracovní název Kruh POROZUMÉNÍ.
Samotná stavba tohoto kamenného kruhu započala na podzim 2020. Byly využity stávající kameny, které byly nahromaděny na poli. Na jeho stavbě pracovalo minimálně 25 lidí zejména z řad plzeňských druidů či jejich příznivců, ale rovněž přijeli pomoct i ze vzdálenějších oblastí a všem za to velký dík! Kamenný kruh byl aktivován na podzim 2020. Kamenný kruh v Krašovicích je velmi dominantní, ale vlídný. Je z něj viditelná v nadhledu celá okolní krajina.
U cesty před kamenným kruhem je uvítací menhir. Před vstupem do kruhu je přírodní vodní mísa, voda v ní jako ženský element obsahuje energii kruhu. Dál jsou 2 vstupní menhiry. Doporučujeme postát mezi vstupními kameny a s pokorou požádat o povolení vstoupit. Za vstupními kameny vlevo je hlavní menhir, který si sám vybíral své kolegy, určil jejich roli a vzhled kruhu. Hlavní menhir je velmi vlídný a je propojen do trojúhelníku se dvěma menhiry. Když se díváme do prostoru mezi těmito dvěma menhiry, vidíme Radeč (Rač) a východ Slunce. Hlavní menhir je energeticky propojen s kamennými kruhy v Mrtníku, Oboře a v Horní Bělé.
Kamenný kruh je sestaven z 12 hlavních menhirů spojených po zemi menšími kameny ve stylu irských kamenných kruhů. Energie tohoto kruhu má převažující mužskou energii. Díky vnitřnímu kamennému kruhu lze kruh využít zejména k rituálům s ohněm.
Oheň byl poprvé vyzkoušen při úklidu po stavbě kruhu, ale svoji velkou oficiální premiéru měl v den zimního slunovratu 21.12.2020. V ten den se sešlo více než 30 příznivců druidské činnosti a byla tak zahájena tradice v pořádání setkání s ohněm, meditací, zpěvem, bubny, tancem a stolem hojnosti. Cesta ke kruhu je po poli, tj. je někdy složité dostat se přes hlubokou orbu do kruhu. Odměnou za snahu je naprosto BOŽSKÝ klid, který v kruhu naleznete. S láskou Soňa