Nejdelší noc v roce na přelomu znamení Střelce a Kozoroha má své speciální kouzlo. Slunce má v tomto čase vůbec nejméně síly z celého roku, a mytologie mnoha národů mluví o tom, že sluneční síly potřebují aktivní pomoc lidí. Už z antického Říma máme zaznamenány obřady, kdy lidé celou noc pořádali slavnosti, které měly bojujícímu Slunci pomoci. Není náhodou, že antický svět nazýval celý svátek zimního Slunovratu „Sol Invictus – Nepřemožitelné Slunce.“ Také naši keltští a slovanští předkové pořádali noční slavnosti s ohni, které měli podpořit boj v temné části oblohy, aby se znovuzrozené Slunce mohlo ráno vrátit v pořádku a posílené zpět do našeho světa.

První ranní sluneční paprsky pak měly mimořádnou magickou moc, symbolizující znovuzrození světla i lidské Duše. Některé megalitické svatyně a hrobky mají otvory, kterými dovnitř zasvítilo slunce jen na pár minut jednou za rok, na nejnižším bodu své dráhy, při východu v den zimního Slunovratu.

Podobné slunovratové mysterium uctívali naši předkové v Praze. Při pohledu ze svatyně Žiži v místech dnešního Pražského Hradu vycházelo první ranní slunce nad pohanskou svatyní Na Rybníčku. Dnes tady najdeme rotundu sv. Longina, dříve zasvěcenou sv. Štěpánovi, který symbolizuje zimní slunovrat v rámci křesťanství. První paprsek znovuzrozeného slunce už před tím propojil posvátné město Jeruzalém s románskými rotundami v Rakousku a na Moravě, mimo jiné i se slavnou sv. Kateřinou na znojemském hradě. Při průchodu Prahou pak první zimní paprsek projede od rotundy sv. Longina skrze kostel Nejsvětější Trojice a také rotundu sv. Kříže, kde se větví i do bočních ramen, a pak přes Malostranskou věž Karlova mostu doputuje až ke Svatováclavské kapli na Hradčanech. Tady svou magickou mocí dobíjí české korunovační klenoty. I proto Karel IV. trval na tom, že české královské insignie musí být trvale uloženy právě zde, v Korunní komoře katedrály sv. Víta.

Jen těžko najdeme v českých dějinách jinou podobnou tradici, která by propojovala svět pohanství, stavitele románských rotund, gotickou architekturu Karla IV. a naši současnost. Ano, i vy můžete přijít přivítat zimní Slunovrat na vybraná místa v Praze i na Moravě. Více informací najdete v pozvánkách.