Světoznámý geomant, slovinský sochař Marko Pogačnik každý měsíc zveřejňuje jednoduché meditace k aktuálnímu propojení s Gaiou, tedy planetou Zemí, jejíž vědomí je v neustálém pohybu a my lidé s ním někdy nestíháme držet krok. My proto budeme některé z těchto užitečných meditací přetiskovat i na našem webu.

Meditace na období 20. ledna – 20. února 2016 mají téma:

Zůstat ve spojení s matricí života

Týden po vstupu do nového roku se něco dramatického stalo. Země stáhla asi 90 procent životní energie z úrovně existence osídlené lidskou civilizací, což znamená, že v současné době žijeme na poušti. Tento druh změny byl ve skutečnosti očekáván, protože není vidět skutečné znamení, že lidstvo je připraveno změnit svůj přístup k naší drahé planetě ani vztah k vlastní matrici.

Životní energie Země není samozřejmě ztracena, ale existuje nyní na jiné úrovni. Zakořenila se na nové úrovni existence hluboko uvnitř zemského těla. To nepředstavuje problém pro rostliny, zvířata ani další přírodní bytosti, protože ty vždy následují pohyby Gaii. Podmínky se změnily pro lidstvo, a jediný způsob jak zůstat plně ve spojení s životní matricí, je vědomé a individuální připojení na současnou úroveň její existence. Věřím, že je nám poskytnuta přechodná doba, tak abychom měli dostatek času na změnu.

Tady jsou mé první návrhy, jak se s novou situací vypořádat:

Cvičení 1

Pozoruj a vnímej na vlastní kůži co se děje, a jak tyto změny mohou ovlivnit tebe a svět v tvém okolí, i na planetární úrovni. Je důležité, aby měl každý svou osobní zkušenost.

Cvičení 2

Napojení na životní sílu v úrovni kde nyní proudí:

Gaia dotykové cvičení s třemi koulemi

  • Uvědom si své elementární srdce, které je umístěno na konci tvé hrudní kosti. Elementární srdce je holografický kus (fraktál) srdce Země. Lidské bytosti jsou rozpoznávány jako bytosti zemského kosmu skrze své elementární srdce.
  • Představ si kouli kolem elementárního srdce, podrž ji ve svých dlaních před srdcem. Zkus cítit jedinečné kvality svého elementárního srdce.
  • Následně přesuň kouli směrem dolů, až do místa dokonalé přítomnosti, které je v blízkosti dolní části pánevní dutiny. Tento bod pulzuje v rezonanci s Gaiou, s Vědomým a Bohyní naší planety. Podrž kouli chvíli v tomto místě zatím co se dostáváš do souladu se záměrem, prožívej kvality tohoto propojení.
  • Díky těmto dvěma krokům jsi uzákonil sám sebe jako bytost, která má právo zapojit a podílet se na Životní energii Země. V rukou máš klíče k nové úrovni životní síly.
  • Nyní se skloň dolů k zemi a nech kouli klesnout do Země až na úroveň, kde nyní a pro budoucnost pulzují zdroje životní síly. Dej si čas procítit spojení s Matricí Života.
  • Pak zvedej své tělo nahoru, zatím co si představuješ, jak táhneš vzhůru rozvětvení vzácného životního proudu až do místa dokonalé přítomnosti v břiše.
  • Takto aktivuješ svůj vlastní zdroj životní síly na nové úrovni. Zdroji jsou míněny tvé vlastní dračí síly sídlící v místě přítomosti.
  • Následně zvedni impuls života ještě výše až do úrovně tvého elementárního srdce. Požádej osobní elementárního bytost, aby rozšířila informace o nové úrovni životní síly v tvém těle a okolí. Žádost může být sdělena gestem tvořící kruhy kolem tvého těla s otevřenou náručí.

Cvičení 3

Obnovení ochranného pole – imunitní systém

Podle mého pozorování nový ochranný systém vypadá jako trojdimenzionální síť, tvořená jemnými stříbrnými vlákny. Je třeba ji vytvořit kolem těla v klikatém (cik-cak) rytmu.

Klikatou sít kolem svého těla můžeš vytvořit chůzí, jdi 4 kroky v před pro čtyři elementy a následně 1 krok zpět pro 5 element. Pokračuj touto chůzí čtyřmi směry, v každém směru 3x. Klikatý cik-cak pohyb znamená otevření a zavření což je úkol imunitního systému. Chůze není jedinou možností, jak ochranu vytvořit, nezáleží na tom zda budete pracovat s představivostí nebo ochranu vytvoříte chůzí, ale vždy je důležité vyjít ze svého elementárního srdce. Elementární vědomí v tobě ví, jak se propojit s novou úrovní života.

Je důležité pracovat na rozvoji komunikace a spolupráce s osobní elementární bytostí, protože je napojena na vůli Gaii vedoucí k převratným změnám. Jestliže bude dostatečný počet jedinců, kteří mají snahu spojit se osobně se sítí života, je to pro začátek dostačující krok. Tímto způsobem nebude spojení s Gaiou ztraceno.

Marko Pogačnik,
jmenovaný jako Umělec míru UNESCO 2016-2018