Počátkem října 2019 byla jako součást energetického Plzeňského Okruhu (viz článek) postavená kamenná řada nedaleko obce Mrtník. V této lokalitě bylo potřeba posílit energii Okruhu vzhledem k nedobré klimatické i energetické situaci lokality. Dlouhodobý srážkový deficit je zapříčiněný převážně blízkostí mnohakilometrové široké i hluboké jámy kaolinového dolu, která v horku vytváří vzdušný vír, odrážející přicházející dešťové mraky, a v chladnějším počasí zase vodu přitáhnou jezírka na dně lomu. Situaci částečně zlepšilo vytvoření centrálního krajinného kruhu nad Horní Bělou (viz článek), ale stále v této lokalitě nejblíže lomu bylo potřeba dalšího zásahu.
Energetický bod lokality na hraně lomu zvané „U jalovce“ byl posílen třemi většími kameny, z nichž na první z nich je připojena Leylines Plzeňského Okruhu, druhý ukotvuje energie do lokality a je propojen i s dalšími regionálními kamennými stavbami (kamenný kruh Tatiná, kamenný kruh Horní Bělá a kamenný kruh Loza – Dolní Bělá). (viz článek) Třetí kámen řídí místní energetické linie krajinou, které obcházejí kaolínový lom a propojují se za ním do oblasti Obora. Na památku dávného, ještě předkeltského boha Přírody bylo místo nazváno Cromovou svatyní. Je zde možno se propojit k jeho svatyni na vrcholu jedné z posvátných hor a ochranných hor Irska – druhé nejvyšší irské hory Brandon.
Aladin