Na úplněk v neděli 13.10. 2019 jsme se sešli v kamenném kruhu v Horní Bělé, abychom spolu s přírodou prožili ten jedinečný okamžik rovnováhy, kdy se kolo dne, kolo měsíce i kolo roku pootočily do rovnovážného postavení. Slunce stálo ve Vahách, ve znamení podzimní rovnodennosti, při západu slunce, v tom čase mezi dnem a nocí. V den, kdy Luna zaujala místo přímo proti Slunci a tyto symboly mužského a ženského principu na protilehlých stranách oblohy věrně odzrcadlily uspořádání našeho světa.

Symbolicky jsme prožili ten jedinečný přírodní děj, který se opakuje každým rokem. Za výchozí moment jsme zvolili postavení Luny. Znamení Berana. Znamení, ve kterém se rovnováha na jaře překlápí na stranu světla a síly nebe umožňují všemu živému na Zemi, aby prožilo období růstu, zrání a sklizně. Jako Země v Beranu i my jsme se postavili do rovnovážné pozice. Muži roztočili vnější kruh a ženy vnitřní a pak už jsme s údivem sledovali, jak se muži přibližují k ženám lákáni stejně jako duch hmotou, aby jim předali svůj jemný dotek. Když se mužský a ženský náboj vyrovnaly a muži pomalu odstupovali zpět, protnul se lineární čas našeho rituálu s cyklickým časem přírody. Muži odstoupili od žen, den se překlopil k noci a rok už se nakláněl do zimy. Symbolicky jsme sladili čas lidský s časem přírody. A možná nejen pro sebe………

A co bylo dál? Pak už stačilo jen slavit. Zpěvem, hudbou a bubnováním vnést trochu světla do tmy, která na nás padala. Plamínky svíček dokreslily tento magický okamžik.
Petr