Kamenný kruh tvořený osmi menhiry, zemský kruh s ženskou energií na krásném tichém místě, se vstupní svatyní Matky Země poblíž něj (na mapě ho najdete

v lokalitě nazvané Krašovické kamenné kruhy). Nachází se v lesní lokalitě poblíž silnice mezi obcemi Tatiná a Tlucná. Je to jeden ze tří kamenných energetických kruhů v tomto regionu, sloužících harmonizaci krajiny i léčení lidí.

Krašovický ženský kruh a svatyni Matky Země v jeho v těsné blízkosti najdete severo -západně od Plzně, nedaleko obce Dolní Bělá. Když odbočíte za obcí Tlucná směrem na Tatinou. tak asi po kilometru se vám vpravo otevře pohled na šťavnatou louku mezi lesy. Louku křižuje zelená turistická značka. Minete ji a pak se vám vpravo v zadním rohu louky pomalu objeví první menhiry. Když budete mít štěstí, určitě na louce spatříte srnky, zajíce a další obyvatele tohoto poklidného místa.

Louku však ponechte zvířátkům a vílám a ke kruhu se vydejte po původní lesní cestě (u ní se dá i zaparkovat). Cestou od silnice, po pravém okraji lesa, dojdete až ke vstupní Zemské svatyni. Uvidíte vodní příkop. Ten ladně objímá jednu stranu tohoto magického prostoru a končí tůňkou. Na toto místo přibíhá z druhé strany podél louky druhý vodní příkop a obloučkem se s ním v tůňce spojuje. Místo je silně protkané energií vody, což ukazuje na silný zemský – ženský – princip lokality. Když překročíte vodní příkop, vstoupíte do svatyňky. Nádherné kameny s otisky mušliček svítí žlutou barvou pískovce už na dálku.

Můžete se zde naladit na Matku Zemi, spojit se s ní a nechat se od ní jemně obejmout. Čas zde plyne pomalu. A když se ve svatyňce opřete zády o největší zadní kámen, abyste do svého těla nechali vstoupit vibraci Země, přímo před vámi uvidíte vstup do kruhu. Kontakt s Matkou Zemí vás připraví na další návštěvu. S klidnou myslí, s vědomou úctou pak můžete pomalu vstupovat do kruhu až ve chvíli, kdy vás dovnitř přitáhne. Když projdete svatyňkou, minete menhiry po stranách, upoutá vás výhled na sytou zeleň vlhkého cípu louky.

Kruh s osmi kameny bez středového menhiru má léčivou ženskou energii. Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země, ještě starořecké olympijské hry se řídily osmiletým cyklem ženské planety Venuše. A ještě dávno předtím megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktagonálním, osmiúhelníkovém základě Isidiny hvězdy v kruhu (viz. video Aladin – 2018 rok lásky 2) Tato praxe pokračovala až do pozdního středověku, dnes nejznámější jsou osmiúhelníkové kaple P. Marie Karla Velikého v Cáchách nebo P. Marie na dnešním pražském Karlově vybudované Karlem IV., obě postavené na dávných svatyních Matky Země. V křesťanství totiž P. Marie nahradila černou madonu Isis, bohyni Země, přestože zůstaly všechny její původní atributy – modrý plášť pošitý zlatými hvězdami, stoje na půlměsíci drží děťátko Ježíška (původně malého Hóra), nad hlavou má kruh hvězd Sedmi sester, sedmi ze Země nejjasnějších sluncí souhvězdí Plejád…

Každý z osmi kamenů Krašovického léčivého kruhu má svoje osobité působení. Vyberte si ten, který si vás přitáhne, nebo se postavte přímo do středu kruhu na energetický silový bod. Můžete se nechat léčit, harmonizovat, požádat o pomoc a radu, naladit se sami na sebe. Kameny jsou inteligentní bytosti, dostane se vám od nich pomoci i pohlazení. Nezapomeňte jim za to poděkovat, zaslouží si to.

Kruh mezi Tlucnou a Tatinou byl připojen do energetického systému místní krajiny po podzimní rovnodenností aktivaci Plzeňského Okruhu 2019 (viz článek) a propojen s dalšími stavbami v lokalitě – centrálním krajinným kruhem nad Horní Bělou (viz článek), léčivým a harmonizačním kruhem tvořeným sedmi kameny s převažující mužskou energií mezi obcemi Loza a Dolní Bělá (viz článek), a kamennou řadou u obce Mrtník (viz článek).

Jak probíhala stavba

Tento třetí kamenný kruh v lokalitě se zemskou svatyní se stavěl 17. května 2019.

Při stavbě se sešlo devět druidů a dva naši obvyklí místní spolupracovníci, kteří mistrně ovládají práci s těžkou technikou. Pracoval s námi i čestný druid a laskavý investor tohoto projektu, kterému opravdu záleží na fungování této krajiny.

Pět vodních pískovcových kamenů s mušlemi, tvořících zemskou svatyni, přicestovalo až z dalekého Zdoňova u Adršpachu. Bílé kameny, ze kterých je postavený kruh, byly přivezeny z lomu u kláštera Teplá, dávného posvátného místa. Do připravených děr se kameny vážící několik set kilo usazovaly pomocí silných strojů a popruhů. Kameny si sami řeknou, jaká strana je vhodná do středu a jaká má být směrem ven. Když to dokážeme správně nacítit, jde vše hladce. Ale také se stává, že kameny nechtějí být vedle sebe, pak nastane hra ,,škatulata hejbejte se“. Musí se znovu zvednout z díry ven a přesunout na jiné místo. Také záleží na náklonu menhiru různými směry, aby se mohli na sebe dobře napojit a energie dobře protékala. K bezpečnému usazení kamenů bylo potřeba silných mužských paží a k upravení okolí jemnější ženské síly. Toto harmonické spojení obou druhů energií a principů pak vytvořilo dokonalý soulad. Nakonec jsme společně kruh aktivovali propojením zemské a vesmírné energie.

Boženka