Jakmile ve svém duchovním vývoji vystoupíte na určitou, vyšší úroveň, zvýšíte své vibrace a začnete více „svítit“, zaregistruje vás i temná strana. Nejedná se jen o různé entity a bytosti jemnohmotné, ale i o bytosti v lidských tělech, stínovou lidskou vládu této planety. Tuhle planetu ovládají vysocí mágové, černí a temní. Boje o vládu, o moc, o energii a evoluční sílu probíhají v celém Vesmíru neustále. Zmíněné bytosti se vás snaží srazit vibračně dolů či rovnou fyzicky usmrtit. Můžete být duchovním učitelem či šamanem, nebo být na nižším duchovně-evolučním stupni vývoje a z vlastního rozhodnutí bránit určité bytosti, skupiny, celky, území.

Samotný útok ve fyzické rovině pak cílí na energetická centra a slabiny v těle člověka: srdce, hlava, solární oblast, tepny, životně důležité energetické body na těle.  Útočník vysílá energeticko-mentální „střelu“ a u napadeného pak dochází k různým stupňům ztráty životní energie či rovnou ke kolapsu organismu. Pak záleží na jeho mentálních a energetických schopnostech, jak se s útokem vypořádá a zda útok přežije. Osob, kterým selhalo srdce po energetických útocích, není zrovna málo… Skoro nikdo z lidí, kteří jsou zajatí v matrixu této planety, o tom nic neví, natož aby dokázali s touto informací pracovat.

V Amazonii poslední roky přibývá černých šamanů – brujos. Ti na sebe často útočí energetickými šípy a mohou na dálku zabít nepohodlného člověka na zakázku, za pár tisíc dolarů. Stále víc původně světlých šamanů přetahují tito společenští parazité na temnou stranu tím, že jim slibují peníze a moc. Takový šaman si mnohdy neuvědomuje, že podle vesmírných zákonů bude muset jednou svoji karmu odčinit… Zabít člověka na dálku, na jakoukoliv vzdálenost, zvládne takřka každý duchovně vyspělý člověk. Ale tyto schopnosti jsou lidem dávány společně s velkou odpovědností a s enormními nároky na soucit, pokoru, milosrdenství a etiku. Proto třeba v Evropě tyto útoky probíhají v daleko menším měřítku než třeba v Africe a v Amazonii.

Souboje vysokých mágů, hierarchů, pak probíhají na jakoukoliv vzdálenost výhradně ve více realitách a úrovních. Jasnozřiví lidé je vidí jako vodotrysky barev, obrazce či mentální projekce. Tyto souboje trvají někdy několik vteřin, jindy i několik hodin. Pokud vyhraje světlý mág – hierarcha, vrátí černého soupeře do nižšího evolučního cyklu, do stavu, kdy ještě nebyl černým mágem, případně úplně evolučně na nulu. Nebo útočníka usmrtí. Pokud vyhraje hierarcha z temné strany, je fyzická smrt poraženého tou nejlepší variantou. Horší je vymazání ducha – a nejhorším údělem je otroctví duše světlého mága, nuceného sloužit temné straně.

KH4hpgA2-opGnjULye_zyFf1tMQhSeJaWdHnJ5H8rowzjzew75mdlkfayRzT5lUobvLhNNg