Autor: Novák Jirka

VYCHÁZKY OKRUHEM 2020 – celoroční seriál

Milí druidi, přátelé a příznivci energetické práce v krajině. Rok 2020 je převážně o realizování záměrů a my bychom vás rádi pozvali k realizaci jednoho z našich záměrů a dlouho plánovaných snů … navrátit se alespoň na chvilku k našim druidským kořenům a projít si znovu, pěkně postupně, bod po bodu, celý Energetický Okruh Středními Čechami (někdy také nazývaný Pražský […]

Read More
Hradiste_Sance_vyhled

Energie Prahy: Díl druhý

Energie Prahy Díl druhý – Hradiště (Závist) + Šance   V prvním dílu malého seriálu o energiích naší matičky měst – Prahy – jsme si říkali, že nezanedbatelným zdrojem energie pro Prahu je řeka Vltava. Na jejích březích se nacházejí zajímavá a mystická místa, která v sobě často uchovávají paměť historických událostí. Takovými místy jsou i dva […]

Read More

Mystérium polarit

Jedním z nejvýznamnějších zákonů našeho stvořeného vesmíru je zákon polarit. Tento zákon známe všichni moc dobře z každodenních situací, které zkouší a trénují naši lidskou duši, aby ji připravily na vyšší úrovně existence a tvoření. Je to neustálý pohyb energií nahoru a dolů. Tímto pohybem neboli pulzací vesmíru se zabývali mudrci celého světa již od počátku lidské […]

Read More