Vrch Kostelíček s kaplí Panny Marie Pomocnice v minulosti patřil vyhledávaným poutním místům v okolí Brna. Nenápadné návrší v blízkosti rekreační oblasti Mariánské údolí zaujme svou poklidnou atmosférou a harmonií. Dominuje mu kaple obklopená stromy. Místo je živé a hojně navštěvované i v dnešní době. Oslovuje svorně lidi různých světonázorů a vedle sebe tu nacházíme křesťanský kostelík, lavičky Otce Vesmíru a Matky Země spolu se Stromem Republiky. Pokud se zajímáte o plynutí energie krajinou, jistě si přijdete na své. Spojnice s místy blízkými i vzdálenějšími se liší nejen dobou svého vzniku, ale také pravděpodobným účelem.

Dnešní kaple byla postavena v roce 1914 na základech původního kostelíka, který byl za reforem Josefa II. zrušen a rozbořen. Kaple je v perfektním stavu. Ke svému 100. výročí dostala v roce 2014 kompletní rekonstrukci. Původní kapli nechala jako dřevěnou postavit v roce 1630 majitelka líšeňského panství baroka Bergerová. Byl to dík za uzdravení jejího slepého syna, který zde uzřel Pannu Marii.

Až budete procházet krásným Mariánským údolím a v okolí bobové dráhy pod vrchem Kostelíček zavnímáte energii místa, můžete si rozvážit po které Marii nese údolí své jméno. Po té, kterou spatřil slepý chlapec na Kostelíčku nebo po Marii hraběnce z Furfkirchenu, jak nám říká seznam brněnských ulic?

Poloha na mapě.