Významným energetickým místem je Svatý Hostýn, nebo jen Hostýn (735 m). Je to kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo. Komplex zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie,  křížovou cestu Dušana Jurkoviče. Podle archeologů se zde nacházelo rozlehlé pravěké hradiště.

Na nižším z vrcholů, v nadmořské výšce 718 m, stojí  poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Původní stavba z let 1721-1748 byla obnovena po požáru roku 1769 a rekonstruována v letech 1841-1845. V roce 1887 zde byl dobudován jezuitský klášter. I dnes je poutní místo spravováno jezuity, kteří zde mají zřízen noviciát.

Pod vrcholem se nachází pramen, podle tradice zázračně uzdravující. U něj stojí kaple z roku 1700.

Jižní úbočí dvojvrší, od chrámu ke hřbitůvku, obepíná křížová cesta.

Roku 1900 byla postavena takzvaná Stará křížová cesta ve směru od Sarkandrovky k rozhledně. První tři zastavení tvoří jednoduché kaple, následuje osm zastavení v podobě kamenných podstavců ukončených křížem osazeným obrazovým reliéfem pašijového výjevu. Poslední čtyři obrazy křížové cesty jsou opět umístěny v kaplích různého slohu. Ale již roku 1903 byla vybudována křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou v Jurkovičově oblíbeném stylu valašské lidové architektury. Cesta je situována severovýchodně od kostela. Tvoří ji třináct tvarově obměňovaných zastavení, která jsou rozmístěna nepravidelně do podkovitého tvaru. Od chrámu prvních osm zastavení klesá, deváté zastavení je postaveno na kamenné terase, následující zastavení stoupají zpět směrem k vrcholu.

V rámci vyšší energetické práce, doporučujeme navštívit silné místo v basilice za oltářem a také si projít křížovou cestu a naciťovat zajímavé energie.