Též zvané Dívčí hrady jsou zříceninou gotického hradu. Tvoří dominantu okraje hřebene masívu Děvín. Jsou nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů na jižní Moravě. Stejně jako okolní skály jsou tvořeny vápencem a tyčí se do nadmořské výšky 428 m n. m.

Hrad je poprvé zmiňován roku 1222 pod názvem Dewiczky jako pomezní zeměpanský hrad v královském držení.  Za 30 leté války byl hrad obsazen švédskými vojsky a posléze vypleněn a zapálen. Ditrichštejnové se v pozdějších letech postarali o jeho částečnou rekonstrukci a hrad byl až do požáru v roce 1744 používán jako strážní pevnůstka. Potom sloužil jako strážnice k hlášení požárů. K jeho konečnému opuštění došlo nejpozději na začátku 19. století. Poté postupně zchátral. Nyní je zachováno obvodové zdi a renesanční bašta se střílnami.

Samotný pobyt na zříceníně je energeticky osvěžující, dobíjející. Poutníci cestou na vrchol obkrouží celý kopec ve stínu lesa. Samotný výhled z vrcholu je pak úchvatný.

Přístup je po červené turistické značce od železniční zastávky v obci Popice, nebo po zelené a červené značce od parkoviště aut v obci Pavlov.

Kdysi bylo toto energetické místo, stejně jako třeba Svatý kopeček v Mikulově obýváno staroslovanskými kněžkami, které využívaly jeho silnou léčivou energii pro léčení lidí i krajiny. Celá Pálava má hlavně jinovou, ženskou, zemskou energii. V okolí se kdysi nacházeli i Posvátné háje plné vzrostlých dubů.  A kde byly Posvátné háje, tam byli i druidé. Mocné bytosti té epochy. Římským impériem pak byly tyto kněžky společně s druidy pronásledovány a vražděny.
V současné době je možné nejen v noci u zříceniny zahlédnou postavy těchto dávných ochránců a ochránkyň a požádat je i toto místo samotné o léčení.