Přírodní park Sedmihoří se nachází cca 10km na sever od Horšovského Týna. Jedná se o podkovu převážně zalesněných žulových vrchů, uzavřených mezi vesnicemi Miřkov, Vidice, Darmyšl a Mezholezy do samostatného svébytného celku.

Název Sedmihoří je odvozen od sedmi vrchů, které tvoří tento krajinný útvar. Jedná se ovšem jen o vrchy nejvýraznější – Křakovský, Rybniční, Rozsocha, Tříslovec, Racovský vrch, Chlum, Nad Myslivnou – které tvoří vnější prstenec a jsou zdáli viditelné jako dominanty v krajině. Uvnitř tohoto prstence se nachází další vrchy, neméně hezké a příjemné, s velmi romantickými názvy – Stinný, Písečný, Jedlový. Každý z vrcholů je zcela jedinečný a charakteristický.

Z esoterického pohledu je celé Sedmihoří „vysokou školou krajinných energií“. Spousta kamenů a balvanů, mnoho přírodních bytostí, u každé cesty kámen – strážce. Samostatnou kapitolou je potom výstup na jednotlivé vrchy, kdy je cesta zpestřena množstvím ochran, skal  a valů, a to jak fyzických a okem pozorovatelných, tak i energetických, které nejsou tak snadno rozpoznatelné. Tím jsou ale silnější a odolnější.

Pro přístup ke Křakovskému, Rybničnímu, Stinnému, Jedlovému a Písečnému vrchu je lepší zvolit přístupovou cestu z jihu, od Miřkova. Auto lze zaparkovat u miřkovské hájenky, která se nachází v blízkosti Středního miřkovského rybníka a dále pokračovat buď po modré turistické značce  (to pokud nám jde o Křakovský, Stinný nebo Jedlový vrch), nebo po žluté (Rybniční a Písečný vrch).

K Racovskému vrchu – ten je nejvyšší z celého Sedmihoří – Tříslovci a případně k Rozsoše je lépe zvolit cestu po zelené z obce Vidice a do Sedmihoří vstoupit od západu.

Zbývající dva vrchy – Chlum a Šiška (v některých mapách taktéž označený názvem Nad Myslivnou) – jsou nejlépe dostupné od severu, z obce Darmyšl.

Pobyt v Sedmihoří je vhodné zahájit z jižní strany v lokalitě „U ručiček“. Přímo u přístupové turistické cesty stojí velký balvan, do kterého jsou vytesána jména, letopočty a dvě pravačky nabízející smíření. Jak příhodné místo k zahájení putování. Naproti přes cestu je skupina kamenů s obrovským stojatým balvanem, kde si můžete prožít své první energetické zážitky.

Stinný vrch je dostupný od modré turistické cesty, která prochází lokalitou „U ručiček“. Ze značené cesty vás brzy svedou balvany v lese a stanou se vašimi průvodci na cestě vzhůru. Na vrcholu se nachází věštecká svatyně u kamenných míst a dobře schovaný energetický bod v blízkosti vrcholové břízky (je označen červeným trojúhelníkem). O pár metrů níže se nachází meditační menhir – balvan se zajímavým napojením. Kousek opodál je snadno k nalezení zajímavé místo – tři placaté balvany ležící k sobě tak, že uprostřed zůstává trojúhelníkový prostor. Zbývá jen vstoupit a prociťovat své zážitky.

K Jedlovému vrchu stoupá nejprve mírná cesta lesem, která se postupně promění v kamenný slalom. Zde je potřeba plně zapojit oči a sledovat vše kolem sebe. Tu zahlédnete kamennou vstupní branku, tam přístupový menhirek, tu zas placák, na který je potřeba stoupnout a chvilku postát. Na samém vrcholu je obrovský balvan, na kterém je příjemné po náročném výstupu posedět, či v jeho krajní části poležet. Kousek opodál (v blízkosti malého uměle postaveného menhirku) se nachází energetický bod, který vám opět dodá sílu a dobije výstupem ztracenou energii.

Racovský vrch je sice nejvyšším vrcholem Sedmihoří, ale výstup na něj není příliš náročný. Cestou vzhůru je třeba poslouchat své srdce a řídit se svými pocity. Pak budete vedeni tou „správnou“ cestou, která by měla procházet kolem malé kamenné svatyně, ve které je možno spočinout a pomeditovat si. Kdysi sloužila kultu bohyně Danu a je možné, že zde přistoupí i k vám. Odtud již vede poměrně dobře znatelná lesní cesta až těsně pod vrchol. Tam je potřeba projít několika přístupovými místy a poté již stanete na samotném vrcholu. Nohy vás sami povedou! Pod vrcholem se nachází další kamenná

sestava, z které je i nyní patrný kruhový tvar. Je zde spousta sedacích placatých balvanů. Toto místo patrně kdysi sloužilo jako sněmovní, alespoň charakter tohoto místa tomu odpovídá.

Šiška (Nad Myslivnou) není příliš vysokým vrchem a ve spojení s příjemnou cestou borovým lesíkem jde o oddychový a pohodový výšlap. Stejné je to i na vrcholu. Přivítají vás skupiny žulových skalek a je těžké se rozhodnout, ke které se vydat. Vaši pozornost přitahují všechny. Je třeba odolat pokušení a stoupat cestou dále, až se po pravé straně objeví vrcholová skalní partie. Zde je již třeba uvážlivě postupovat dále, vyhledat vstupní prostor – je vymezen dvěma kameny a uprostřed triangulačním bodem. Vstoupit je možno levou nebo pravou stranou od triangulačního bodu – zvolený směr bude určen při úvodním požádání o vstup. Nalevo od pěšinky se nachází energetický bod Šišky, který je zároveň i hlavním bodem celého vrcholu. Dále je zde placatý balvan (nalevo od šikmé borovice), který má převažující zemskou energii. Jak příjemné je posezení na něm! V celém okolí vrchu je mnoho dalších skalek, menhirků a skalních převisů sloužících převážně k meditaci a léčení. Přes přístupovou cestu stojí v lese dva velké balvany – jeden plochý a druhý velký hned za ním. Mezi nimi je štěrbina, do které se dá „nasoukat“. Místo slouží přírodním a astrálním bytostem, nikoli lidem. Ale je úžasnou lidskou zkušeností „okusit“ si toto místo a vnímat tam své pocity.

Chlum – ač nikoli nejvyšší vrch – výstup na něj byl nejsložitější a nejnáročnější. Mně se osvědčilo navštívit před samotným výstupem nejprve Skalní mísy – útvar, který se nachází pod úpatím a je dostupný po modré turistické značené cestě. Skalní mísy jsou zcela jistě spojené s vrcholovým bodem Chlumu – sloužili pravděpodobně jako přípravné shromažďovací místo. Odtud lze vstoupit do lesa a stoupat pozvolna vzhůru. Je třeba vnímat své pocity a nechat se vést – kameny si vás budou přehazovat jeden ke druhému a není vůbec předem jasné, kde vaše cesta skončí. Pokud se nakonec octnete na samém vrcholu Chlumu, čekají tam na vás dva kamenné kruhy. Jeden vnější a uvnitř něj druhý, vnitřní. Tam je k nalezení velmi silný energetický bod. Celé místo působí velmi silně, ale pochopit jej není vůbec snadné. Podařilo by se to snad jen za účasti mnoha lidí a po spuštění příslušného rituálu.

12.7.2015 Jirka N.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA