Ahojte priatelia,

ten rok sme neorganizovali žiadne hromadné stretnutie na jarnú rovnodennosť, ako tomu bolo vlani na Zvolenskom okruhu. Tento rok sme to všetci prežívali tak vnútorne, sami so sebou, alebo v malých skupinkách. Možno to zahĺbenie do seba samých a potulky po okolitých starobylých hradiskách, nás priviedlo k poznaniu, čo je a bolo pre našich slovanských predkov to najdôležitejšie a to boli posvätné háje.

3960346561_69bbb9e092_bHáj predstavoval akýsi posvätný priestor, v ktorom sa nesmelo nič lámať, trhať, loviť. Priestor hája sa považoval za liečivý. V každom háji musel byť prameň alebo potok, ktorý mal tiež liečivu moc.

Nástupom kristianizácie sa začali stavať chrámy, stavby sa realizovali práve v posvätných hájoch. Háj (staroslovansky gajÞ) totiž znamená vo všetkých slovanských jazykoch miesto hájené či chránené, takže nebolo vhodnejšieho miesta na stavbu svätyne. Po príchode kresťanov sa háje buď ničili, alebo sa do týchto miest kresťanstvo parazitne natlačilo a postavilo tu svoje kostoly s jediným cieľom, odtrhnúť Slovena od toho najposvätnejšieho,a nedotknuteľného a to je prirodzená krajina, stromy, lesy, háje, pramene… a ich posvätnosť, ochrana, útočisko, spojenie, naše dávne korene…

Tak ako ničili počas kristianizácie posvätné háje, ničia dnes „vyvolení“ naše lesy. História sa opakuje?
Každý z nás môže pozorovať vo svojom okolí, ako miznú stromy,… Nezmyselným výrubom stromov strácame svoje napojenie na slovanské korene, ochranu, nezávislosť, slobodu a identitu. Berú nám to najväčšie bohatstvo v tejto krajine, ktoré máme. S lesmi miznú prírodné biotopy, hynú zvieratá, mizne vzácne rastlinstvo, vtáci nemajú kde hniezdiť, stráca sa prirodzený záchyt dažďovej vody, prichádzame o vodu, o bohaté prírodné pramene…

Ako zastaviť toto ničenie a devastáciu krajiny?
Veľa práce na záchrane robia občianske združenia, ako OZ Slatinka, Lesoochranárske zoskupenie VLK a pod., čo je nesmierne cenné a patrí im môj obdiv a veľká vďaka.

Čo môžeme urobiť my?
Môžeme využiť silu pozitívnej myšlienky a pravidelne posilňovať v meditácii zámer na ochranu a záchranu prírodného bohatstva Slovenska a Čiech.

Kto súznie s touto myšlienkou, môže sa pripojiť k spoločnej meditácii každý štvrtok večer o 21,00 hod.
(Štvrtok je deň priraďovaný k planéte Jupiter a tarotovej karte Koleso šťastia.)

Zámer meditácie:
Prosím o posilnenie ochrany a záchrany našej krajiny, všetkých stromov, lesov, hájov, zvierat, prameňov a slovanského národa, ich posvätnosti a nedotknuteľnosti.

1. stíšenie a harmonizácia seba samého, ukotvenie myšlienky v sebe
2. sústredenie na spojenie s meditujúcou skupinou a uvedomenie si spoločného zámeru
3. vyslanie zámeru do univerza

Celá meditácia by mala trvať približne 15-20 minút.

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorým na tomto záleží.
Pokojne môžete zdieľať s ľuďmi, ktorým tiež na tomto záleží :-)
Každý štvrtok sa teším na astrálne stretnutie

Do nacítenia priatelia

Janka a ZV skupinka