V neděli 22.08.2021 se konala velká druidská slavnost … nazvali jsme jí jednoduše „Druidský mejdan“

Na Šárce se nás … druidů, příznivců i ostatních milovníků krajiny a jejích energií … sešlo bezmála 160 … což je krásné a úctyhodné číslo. Zejména v této době.

Za zpěvu, tance i povídání jsme se společně naladili na aktivaci paprsků Prahy … energetických linií, jejichž hlavním účelem a posláním je přivést energii do hustě obydlených částí Prahy a zejména do parčíků v sídlištní zástavbě. Aby lidé, kteří chtějí, měli na dosah zdroj čisté a krásné energie.

Celý den pak s námi více než 50-ka účastníků zakončila společně prožitý den na Vyšehradě při velké úplňkové meditaci ve znamení Vodnáře.

Dle informací a zpráv od vás … účastníků akce … se vám to líbilo a program jste si užili.

Patří vám za to náš velký dík a určitě i Matička Země nám všem s vděčností ráda poděkuje.

Třeba jen za to, že jsme byli ochotní udělat něco užitečného pro Zemi, pro ostatní bytosti a konec konců i pro sebe. A že jsme překonali vlastní pohodlí a přišli.

Věříme, že společně prožitý den vám byl dostatečnou odměnou a že si alespoň malý střípek z něho odnášíte ve svém srdci do běžného a každodenního života.

Těšíme se na setkání zase příště.

Vaši Druidi