Letni_slunovratVšude je dostatek lučního kvítí i bylin, voda má příjemnou teplotu, příroda i my jsme v plné síle, noci jsou dlouhé, je tedy ideální čas využít magii a moc tohoto období k oslavě života a k dalšímu kroku na naší cestě osobního rozvoje.

Letní slunovrat je symbolickou bránou přechodu, přechodu mezi tím, co jsme zasadili, a tím, co budeme sklízet.

Květy se mění v plody, mláďata jsou již samostatná, naše myšlenky se mění v činy. Právě teď je to správné období na utřídění myšlenek, uvědomění si dosahu našich přání a vizí, vstup do fáze realizace a uskutečnění toho, o čem přemýšlíme, toho, co chceme.

 

Je období hojnosti a dostatku, období bezstarostného bytí, období, kdy po zásnubách, které se uskutečnily při Noci ohňů, Beltainu, začínáme myslet na zakládání rodiny, zajištění dostatku potravy na celý následující rok. Zasadili jsme všechna semínka s maximální péčí, všechny naše činnosti směřují k dobré sklizni a zajištění hojnosti i po dobu zimního období. Využijme tedy kouzla a rituály našich předků k tomu, abychom sklidili a využili vše, co jsme zaseli.

Využijme v tomto období čarovnou moc bylin. Sbírání devatera kvítí probíhá v tichosti – a nikdy se při sbírání neobracejme zpět. Byliny usušíme a vložíme do červeného sáčku, jejich kouzlo nás bude ochraňovat celý rok. Kterých devět bylin je těch správných, to si každý zvolí sám. Důležitý je záměr, se kterým byliny sbíráme.

Ve všech kulturách je při každé oslavě důležitý oheň a stejně tak je to i u letního slunovratu. Oheň zakládáme proto, abychom dodali Slunci sílu, kterou v období slunovratu začíná ztrácet. Milenecké páry společně skočí přes oheň a tím stvrdí své spojení. Do ohně se házejí byliny, které posilují moc ohně a jeho očistnou sílu.

Hodně kouzel a magie se točí kolem věnců a věnečků, vždyť stále používáme přísloví „přijít o věneček“, tedy „stát se ženou“ – a k tomuto aktu je vždy potřeba spojit mužskou a ženskou energii dohromady. Proto měli a mají věnečky stále velkou symboliku. Dívky si pletou věnce z květin a pouští je po vodě. Z toho, jak věneček po vodě plave, lze vyvěštit, jak úspěšný bude rok, zda dívka potká svého vyvoleného. Mladíci pak věnečky loví z vody a vybírají si dívku svého srdce. Věnečky z větví stromů dívky a ženy svazují v posvátných hájích a nechávají je celý týden spojené. Po týdnu věnečky rozpojují a podle toho, jak je který čerstvý, se určuje zdraví dívky a ženy na celý rok. Z bylin, zejména z pelyňku, se pletou věnce, přes které se hledí do ohně a věští se budoucnost. Věnečky z kvítí a bylin se nosí ke studánkám a nechávají se jako dary pro víly a vodní bytosti.

Voda je další důležitou součástí rituálních obřadů v období letního slunovratu, kdy je slunce dostatek a k úspěšné úrodě je důležitá i voda. Uctívání pramenů a studánek je jedním z nejstarších zvyků našich předků. Slovanský název pro svátky letního slunovratu je Kupala, tedy očistné koupele. Koupel může být tím správným přechodem, během kterého si plně uvědomíte, že myšlenky se mění ve skutky a aktivně si prožijete a užijete energii letního slunovratu.

 

Zdena ŽIVA