klášter vzdáleněNa svazích Příčného vrchu nad Zlatými Horami se nachází energeticky nejvýznamnější obraz ČERNÉ MADONY v ČR, je umístěn v kostele známého a proslaveného poutního místa zvaného P. Marie Pomocná, německy Maria Hilf. Ale nejen pro ozdravný léčivý pobyt před ním je dobré navštívit toto nádherné místo. Jsou tu i dvě léčivé studánky a můžeme zde pohovořit s Duchem místa, nedůležito, zdali jej zveme Matkou Zemí, Panenkou Marií nebo Isis.

Sám obraz není až tak dávný na to, že je na něm zobrazená tmavá madona Isis a nikoli světlá pokřesťanštělá Maruška, má jen necelá tři a půl století. Podle pověsti se na tomto místě za třicetileté války před vojáky schovala těhotná žena, v lese u pramene vody také porodila, a duchovní bytost s tmavou pletí ji navštěvovala a starala se o ni. Její vnučka pak v dospělosti nechala podle babiččiny vzpomínky vymalovat obraz, který poté zavěsila nad lesní pramen, a záhy tam vzniklo poutní místo, protože Duch místa se často zjevil v podobě tmavé ženy i dalším poutníkům. Tento Duch místa pomáhal místnímu umělci obraz tvořit, vedl mu ruku, a proto se do něj vtiskla jeho energie, zajímavé je, že i jeho kopie malovaná ještě mnohem později, převzala tuto léčivou energii originálu. Energie obrazu je tak velká, že pokud na něj namíříte fotoaparát, displeje začnou bez výjimky kmitat.

Dnes visí v kostelíku nově vybudovaného areálu, jehož příběh je také zvláštní. Starý kostel, kam od jeho výstavby roku 1841 ročně putovalo na sto tisíc lidí, byl odstřelen koncem padesátých let – poutní místo se opravdu novému režimu nehodilo, a tak využil zchátrání poddolované stavby. Místo však zůstalo léčivé i bez kostela. Až v roce 1992 se rozběhla veřejná sbírka na znovupostavení kostela s malým klášterem, a během několika let se vybralo na 28 milionů korun. Po architektonické stránce se podařilo vybudovat překrásný areál, zaklenuté ambity ochozů ve tvaru rozevřené náruče vítají poutníky, v jejich středu jako hlava i srdce je kostelík.

Štít kostela zdobí mozaika zdejšího obrazu Černé madony v osmiúhelníku, vyznačení ženského principu, spojení s Venuší. Nejen v období megalitické evropské civilizace, ale ještě ve středověku se kaple a kostely zasvěcené Zemi stavěly ve tvaru osmiúhelníku – známé jsou kaple P. Marie vystavěné Karlem Velikým v Cáchách a především kostel P. Marie v Praze na Karlově vystavěný Karlem IV. na dávném komunikačním místě s Matkou Zemí, přičemž křesťanská „Matka Boží“ Marie tu nahrazovala původní černou madonu Isis.

Celý areál byl vysvěcen roku 1998, pro mě hezký důkaz ochrany místa je i to, že ačkoli byl jako součást stavby naplánován malý klášter, který pěkně navazuje na kostelní areál, dodnes nebyl žádnou církevní stranou obsazen. Místo je tam prostě nechce, aby svými rituály nepoškodili jeho sílu. A tak se tam jen několikrát ročně dělají katolické poutě zakončené mší.

Součástí areálu je i studánka, která má léčivé schopnosti, známá je svou léčbou očí, neboli esotericky prozřením. A několik desítek metrů od nové stavby je původní pramen, který má velkou léčivou sílu, proslavený je léčením fyzického těla, zvláště pohybového aparátu, kloubů a končetin. Tedy toho, co souvisí se zemskou energií a tak i první čakrou. Ale sama voda zde není vše – působí tu souhrn všeho živého, všech životních forem tvořících Přírodu, i přístup k energetickému informačnímu poli. V tomto místě je proto dobré sladit přání s konáním, tedy pokud máte nějaká přání – nejen zdravotní – tak je nutné na pobyt v místě navázat dalšími skutky. V každém případě je důležité k tomuto prostoru přistupovat s pokorou a úctou, toto je jedno z těch opravdu výjimečných míst nacházejících se na území ČR.


klášter vstup

kaple

obraz

léčivý pramen

oční pramen