Jak se tvořil Plzeňský Okruh

Nápad vytvořit tento energetický systém vznikl v létě roku 2018 v hlavě jednoho druida a s blížícím se podzimem 2018, při stavbě čtyř kamenných kruhů poblíž Plzně, se začala formulovat vize celého projektu. Do tohoto projektu měly být zapojeny i nově postavené kamenné kruhy. Smyslem těchto kamenných kruhů je energetizovat krajinu, posílit jednotlivá místa, nastolit rovnováhu, přivést energii k lidem, rostlinám, bytostem a všemu živému, přitahovat a udržet vodu v krajině, zvýšit úrodnost půdy atd. Záměrem celé této práce je, aby se zde lidem žilo lépe, cítili se součástí přírody, aby žili v radosti, hojnosti a v souladu s přírodou, s Matkou Zemí a všemi bytostmi. Na podzim roku 2018 jsme se sešli nad mapou Plzeňska. Na prvním setkání všech, co se chtěli zapojit do práce na kopci zvaném Hůrka nad Starým Plzencem byla silná účast asi čtyřiceti druidů z dalekého i blízkého okolí. Na Hůrce proto, že Starý Plzenec je původně tzv. Stará Plzeň, tedy historicky první centrum veškerého dění v tomto kraji. Po průzkumu Hůrky, tohoto nádherného místa s Rotundou sv. Petra a Pavla a základy dalších kostelů, jsme vytipovali několik míst, kde by bylo možné udělat energetický bod. Nacítili jsme, že první místo Plzeňského okruhu by mělo být na protějším vrchu Radyni. Cítili jsme, že to tak chce sama krajina. Našli jsme mocné místo na skále zvané Karlova Koruna, pod hradem Radyně. Tak naše práce začala. 

Okruh se tvořil celkem půl roku. Přes zimu jsme nechali přírodu spát a začali jsme znovu až s prvními náznaky přicházejícího jara. Tam, kde jsme ho začali, tam jsme naši práci i dokončili. Na Karlově Koruně. Po propojení energie celého okruhu se nám na modrém nebi objevil Anděl, podle nacítění autorky fotky Archanděl Michael a k němu sestupovala grálová holubice. Oni byli tím stvrzením dobře odvedeného díla.

 

 

 

 

Celkový pohled na  vytvořený Plzeňský Okruh najdete na konci článku

 

1. Karlova Koruna

Skála pod královským hradem Radyně.První a základní energetické místo Plzeňského Okruhu.
Tato mocná skála byla při zahájení naší práce svědkem velkého zájmu účastníků. Téměř jsme se na ni nemohli vejít. Po naší aktivaci bylo místo plné světla a určitě bychom zde rádi setrvali déle. Královský hrad Radyně byl postaven v letech 1356 – 1361 za vlády českého krále a císaře Římské říše Karla IV. Hrad byl na počest císaře nazván Karlskrone. Protože se však název mezi lidmi neujal, začali ho nazývat Radyně, podle jména kopce s buližníkovou skálou na níž je vystavěn. Podle místní pověsti se prý hrad jmenuje po Radoušovi, který ho s pomocí skřítků na tomto místě nechal postavit. Když se Radouš narodil, měl prý oslí uši, kančí zuby a bradku. Pokud se tato místa vydáte, můžete potkat místního strážce. Při posledním setkání s námi byl velmi pobavený dotazem, zda je Radouš a má oslí uši. Společně jsme se tomu ze srdce zasmáli.

 

 

2. Štěnovický Borek

Borový hájek nad vesnicíUž při příjezdu po polní cestě k lesu na nás toto místo z dálky zářilo, i když jsme původně měli vytypované místo úplně jiné, na druhé straně cesty. Přestože byl studený, vlhký listopadový den a foukal ostrý vítr, čekaly na nás nadšené přírodní bytosti a vítaly nás. Překvapilo nás, jak tam bylo živo. Na malý kopeček jsme stoupali spirálovitě po úzké cestičce až na plošinku na vrcholku. Přírodňáčci nám při tvoření energetického bodu pomáhali a radovali se z toho.    Z místa je nádherný výhled na vesnici a okolní kopce.

 

 

 

3. Vysoká

Zalesněný vrchol kopce nad obcemi Čižice a Štěnovice.
Jedná se o tajemný a hůře dostupný vrchol kopce s mnoha skalami a skalkami, zajímavými energetickými místy a systémy, který není přístupný každému. Z počátku jsme dost ztěžka stoupali do kopce. Místo má své ochrany. Když jsme se dostali na vrcholovou cestu, neodolali jsme a šli si prohlédnout krásnou skalku Kozí kámen. Potom jsme po pohodlné cestě došli až na vrchol Vysoké. Ohromila nás síla zdejších skal. Energie z nich byla cítit na dálku.
Museli jsme toto místo navštívit několikrát, než jsme nalezli příznivé místo, na kterém jsme se všichni shodli. Dostávali jsme různé podmínky od místních bytostí. Rozhodně jsme jim nechtěli narušit jejich prostor. Nakonec jsme bod při druhé návštěvě vytvořili tak, aby byl se vším a všemi v souladu.

 

 

4. Hujáb

 

Celoročně větrné místo dostupné po nové stezce z Chlumčan, mezi poli. Zde bylo místo předurčené, jen jsme museli dohledat, který z kamenů si energii Okruhu přitáhl. Byl to spodní velký menhir s ženskou energií. Pokud toto místo navštívíte za jasného počasí, uchvátí vás výhled na krajinu Dobřanska, v dálce rozeznáte Křížový vrch u Stoda a Chotěšovský klášter. Na dohled budete mít Dobřany s kostelem sv. Víta, původně určitě Svantovíta, přes pole potom chlumčanskou Kapli Panny Marie, krásné ženské místo. Jestli se vám povede trefit do času západu slunce, zažijete zde určitě nezapomenutelné okamžiky

 

 

 

5. Vstiš

Kamenný kruh a Tři Bohyně poblíž vesnice.
Toto místo najdete pod silnicí, naproti dalšímu kamennému systému – Vstišským spirálám.

Místo bylo předem určené, jen jsme se ujistili, že se energie přitáhla k tomu správnému kameni. Energii Okruhu jsme ukotvili na krásný vstupní kámen se zajímavým tvarem, kterému říkáme Roztančená víla. Má nádhernou korunku a ladné tvary. Kámen jsme si nacítili předem, jako nejvhodnější pro tento účel. Celý kamenný kruh, ke kterému patří, je zaměřený na posílení ženské energie. Voda, kterou má přitahovat, je ženským principem a Plzeňský okruh je také o vodě, tudíž o ženských energiích.

 

 

 

6. Chotěšov

Kostel narození Panny Marie.

Kostel nemůžete přehlédnout, když budete přijíždět z jihu, je v těsném sousedství Chotěšovského kláštera. Klášter stojí v krajině jako hradba a svoji silu dává náležitě najevo. My jsme si vybrali pro náš záměr nenápadný a tak trochu zastrčený kostel narození Panny Marie. Zátiší za kostelem se starými stromy je na první pohled zapomenuté a málo navštěvované místo. Energie tohoto místa je přívětivá a uklidňující. Snadno se zde ztratíte v prostoru a čase.

 

 

 

 

7. Kotovický rybník

Malý rybník za stejnojmennou vesnicí, pod lesíkem, na Zálužském potoce, je přístupný cestou od Kotovic.
Na tomto místě spojeném se živlem vody jsme dlouze hledali souznění se zemí a přírodními bytostmi. Prošli jsme se v lesíku nad rybníčkem, ale nakonec jsme vhodné místo našli přímo na louce pod hrází. Sem nás přilákali příznivé energie. Když jsme se na něj postavili, bylo to jakoby se
nad námi šedé mraky roztáhly a přicházelo k nám mnohem více světla. To bylo pro nás jasné znamení a my mohli vytvořit další energetický bod Okruhu.

 

 

 

 

8. Přehýšov

Lesík nad rybníky za Přehýšovem.  K tomto místu přijedete po hrázi mezi rybníky od Přehýšova. Tam začíná malý smíšený lesík. Na jeho horním konci v borovém hájku jsme nehledali dlouho. Jasným znamením pro nás byla borovice ve tvaru trojzubce jako od Neptuna, vládce vod. Tak nám příroda dávala na vědomí, že jsme tu správně. Citlivý pozorovatel se nemůže splést. Bod jsme vytvořili nedaleko. Někdy se ale stává, že to napoprvé nevyjde a krajina nás vyvede z omylu, že vše půjde lehce a hladce. Tak to bylo na následujícím bodu Harabasce.

 

 

 

9. Harabaska

Plochý zalesněný vrchol kopce mezi Úlicemi a Rochlovem.
Příjezd je možný od Úlic, ale cesta připomíná spíše tankodrom. Příjemnější je jet od Rochlova. Harabaska je rozlehlý les bez jakékoli vrcholové skalky, která by nám pomohla při výběru místa. Napoprvé jsme nebyli úspěšní, zaujalo nás jen několik silných stromů, solitérů, s krásnou energií v jejich okolí. Ale shoda mezi námi nenastala. Při druhé návštěvě jsme byli úspěšnější. Pocit z tohoto místa jsme měli mnohem příznivější a bod jsme vytvořili.

 

 

10. Žebrácký potok

Skalní výběžek v lese nedaleko Hracholuské přehrady, obtéká ho Žebrácký potok. Místo je rozvibrované energií protékající vody u paty skály.
Původní, předvybrané místo bylo těsně nad Hracholuskou přehradou. Z obce Luhov jsme dojeli až na Hradiště Luhov, kde jsou zbytky bývalého vojenského tábora. Alejí lip podél cesty jsme přišli až k vnitřním valům. Na těchto valech probíhala silná linie, ale my jsme se nějak nemohli společně nacítit, kam konkrétně by bylo vhodné bod umístit. Hledali jsme tedy dále s pomocí mapy
po proudu Okruhu. Brblající parta druidů moc nevěřila, že v tomto nehostinném lese může být něco příjemného a pak jsme narazili na krásnou skalku. Místo bylo teplé, tiché a Matka Země i přírodní bytosti nám daly souhlas. Odcházeli jsme velmi spokojeni.

 

 

11. Třebobuz

Místo v borovém hájku nad rybníčkem, mezi vesnicemi Třebobuz, Chrástov a Líšťany.
Do této lokality jsme opět museli dvakrát, než se nám práce podařila. Když jsme přijeli poprvé a zaparkovali mezi poli na hrázi rybníka, nic nás nezaujalo. Les nad rybníkem, kde měl být bod umístěn, byl pustý jakoby bez života, úplné ticho. Žádné přírodní bytosti. V lese byly popadané větve, roztahané plastové ochrany stromů, okraje lesa rozryté od divokých prasat. Hledali jsme nějaké pozitivní místo, ale mimo menšího prostoru se vzrostlými borovicemi jsme nenašli nic. Padl návrh, že možná na hrázi rybníka. Tak to jsme se opět nestrefili. V rybníčku bydlí starý mrzutý vodník, který nám řekl, ať se pakujeme, že chce mít klid. Odjeli jsme s nepořízenou. Hledali jsme jinde v okolí, ale bez úspěchu. Pří další návštěvě tohoto místa byla úplně jiná konstelace. Slunce krásně hřálo, na rybníčku plavaly dvě bílé labutě. Prozkoumali jsme prostor pod hrází a pak jsme šli v proudu energie Okruhu přímo přes pole do lesa. Najednou bylo vše jasné. Bod jsme vytvořili přímo pod nejvyššími borovicemi na okraji lesa.

 

 

12. Zlatý Potok

Skalní výběžek nad Zlatým potokem. Vytipované místo bylo také původně na protějším svahu nad říčkou Třemošná, ale při průzkumu skalních výběžků nad Zlatým potokem, který také vtéká do říčky Třemošná, jsme se všichni shodli, že jsme tady správně. Místo bylo tiché, teplé, ale v tomto období na počátku jara ještě ospalé a potřebovalo probudit. Prozpívali jsme ho a pak jsme dostali souhlas i od místních přírodních bytostí. Jeden kolega po vytvoření bodu našel na svahu pěkný menší menhir, který chtěl být vztyčen na tomto místě. Tím jsme práci dokončili.

 

 

 

 

14. Horní Bělá

Megalitický kamenný kruh Horní Bělá  Energii Okruhu bylo předurčeno ukotvit se na vstupní kámen přímo u silnice. Kámen má z přístupové strany nádherný reliéf. Celé místo působí magicky. Je to místo s krásným a dalekým výhledem. Kdybychom měli ostříží zrak, dohlédli bychom odtud dobře až na Hujáb. Za ním se táhně pásmo hraničních hor Šumavy. Energii Okruhu zesiluje právě i tento monumentální kamenný kruh, patřící k největším v kontinentální Evropě. Je to jistě třeba, protože energie Okruhu dále pokračuje přes silně narušenou oblast, kaolinový lom u Kaznějova.

 

 

 

                                                                     15. Mrtník

Místo v lese, námi nazvané místně U jalovce, na mezi nad malým prameništěm. Poslední místo před velkým lomem na kaolín u Kaznějova.
Jako jediné přívětivé místo se nám jevil okraj lesa, kde rostou jalovce. To je dnes skoro zázrak. Jalovec je magická rostlina, která bývá nazývána stromem čarodějů. Používá se k vykuřování a umí očistit od negativních energií. Zase nám zde příroda dala znamení, že jsme tady správně. Druhým potvrzením byla silná solitérní borovice, druhou takovou bychom marně v okolním lese hledali. Byly to symboly síly tohoto místa a my jsme je objevili.

 

 

 

16. Obora

Místo s nádherným půlkruhovým rozhledem, umístěné na vrcholu kopce nad stejnojmennou obcí.
Na otevřené pláni nás přivítal ostrý vítr a nádherný rozhled. Přestože bylo slunečno, my jsme se moc neohřáli. Výhled je zde daleký. Upoutá vás stolová hora Vladař a dále dohlédnete až na vrcholky Krušných hor. Po pravé straně vytušíte údolí Berounky a začátek Křivoklátských lesů na obzoru.
My jsme nacítili silné a klidné místo v blízkém lesíku. Je to takový druidský bukový háj
s rozdvojenými stromy na okraji louky. Toto místo si vyžádalo, že chce byt spojeno s Karlovou Korunou a je třeba přinést odtud kámen. Tohoto úkolu se po vytvoření bodu ujal jeden z nás. Po delším hledání v okolí Karlovy Koruny na něj zavolal menší kámen ve tvaru misky, tedy symbolizující ženskou energii. Nyní ho najdete uprostřed energetického bodu na Oboře.

 

 

 

17. Chotiná

Borový háj na ostrohu nad Chotinou.
Přístup k místu je přímo z vesnice po cestě mezi rybníčky až na vrchol. Na vrcholu na nás opět čekala silná borovice ve tvaru trojzubce. Už podruhé. Znamení přírody spjaté s vládcem vod. Vytvoření tohoto bodu bylo podmíněno všemi místními zúčastněnými bytostmi i Matkou Zemí vyčištěním prostoru na vrcholové louce, která byla předem vytypována, jako vhodné místo. Nachází se mezi říčkou Třemošná a potokem Bělidlo a také nad obcí Chotiná. Proto jsme tam znovu vrátili a vykonali očistný rituál. Přístup k místu, kde jsme udělali očistný rituál, se oficiálně jmenuje
Údolí dutých hlav. Bolelo nás srdce, když jsme viděli, jak tam na kraji údolí, podél potoka, vykáceli zdravé stromy, které tam určitě rostly nejméně sedmdesát let. Na uzavřené vrcholové loučce, kde jsme původně bod hledali, byly v zadní části velmi těžké energie a my nevěděli proč. Část z nás se rozkašlala, jiní měli pocit, že mají prchat. Nebyli jsme schopni najít bod pro Okruh. Po prozpívání při první návštěvě se nad námi na úplně šedé obloze otevřelo modré okno do nebe a my věděli, že je třeba místu pomoci.

 

Při pátrání po místních historických událostech jsme zjistili, že nedaleká obec Jarov byla několikrát do základů vypálena a krajině i lidem bylo hodně ublíženo. Proto jsme toto místo podruhé čistili a vykonali očistný rituál ve větším počtu druidů. Pak teprve jsme mohli jít vytvořit nový bod okruhu zpátky do borového hájku.

 

 

 

17. Směčice

Dubový hájek za vesnicí mezi poli.
Dojeli jsme za vesnici a zastavili u Bušovického potoka. Byl teplý, slunečný, jarní den a my stoupali po prašné cestě do kopce až do malého dubového hájku mezi poli.

Místo mělo svého strážce, který z nás nebyl úplně nadšený. Když jsme mu vysvětlili náš záměr a co energie okruhu přinese této krajině, dostali jsme jeho souhlas a bod jsme vytvořili. Z místa je nádherný výhled na ladné křivky této krajiny. Energie tu pomalu klouže po malých kopečcích a hladí sluncem zalitá obilná pole.

Této práci předcházelo obtížné hledání vhodného místa v lokalitě nad říčkou Klabavou. Byli jsme tu dvakrát, na opačné straně silnice nad Klabavou na okraji meandru řeky a naciťovali jsme energie na skalkách v dubovém lese. Ani při druhé návštěvě jsme se neshodli, kde udělat bod pro tok energie okruhu. Na následující víkend byla vytypována nová místa. Vrátili jsme se proti proudu toku energie nad Berounku, abychom Okruh znovu nacítili. Pak jsme odjeli ke Smědčicům, kde jsme již byli úspěšní. Někdy je důležité udělat krok zpět a pak se vám objeví nové možnosti.

 

 

18. Hradiště

Místními lidmi je nazývané Ejpovické Hradiště. Silné energetické místo na skalnatém hřebeni směřující na západ k Plzni.

K místu dojdete z obce Klabava po prašné cestě lesem, který vás ničím nenadchne.
Čím více se blížíte k Hradišti, tím méně očekáváte, že by tu něco takového mohlo být. Najednou se před vámi objeví úplně jiný svět. Vrchol se skalními svatyněmi,
živými kameny a úzká cestička vás vede přímo po hřebeni. Tady jsme nacítili vhodné místo na okraji tohoto systému. Jeho silná energie nás nepustila dál, protože bychom zasáhli do energetických linii a systémů, které tu můžete najít. Je potřeba je respektovat a chránit. Odcházeli jsme spokojeni a plni dojmů.

 

 

19. Hůrka

Mystický působící vrch nad Starým Plzencem s Rotundou Sv. Petra a Pavla, s nádherným výhledem na protější kopec s hradem Radyně a na okolí Plzně.
Poslední bod před Karlovou Korunou na Radyni. Na hřbetu kopce Hůrka najdete základy dalších dvou kostelů. Na místě se sešlo devět druidů, včetně těch nejzkušenějších. Procházeli jsme po hřbetu kopce a nemohli se shodnout, na kterém místě cítíme energii Okruhu a kde vytvořit bod. Vše plynulo zvolna. Až když jsme se sešli na druhé straně kopce dospěli jsme k názoru, že se situace opakuje jako při naší první návštěvě a hledali jsme řešení. Jednomu z nás přišla myšlenka, že je třeba nejdříve udělat energetický střed na Čertově kazatelně a pak se sem vrátit. Přijali jsme to s pokorou a odjeli do středu Plzně udělat bod. Po práci na Čertově kazatelně jsme se na Hůrku v odpoledních hodinách vrátili. Tři ženy z nás byly požádány, aby vykonaly nejdříve očistný rituál přímo na vrcholku Hůrky. Je to starý rituální prostor. Došlo tam k uvolnění energií v celém tomto prostoru a tím sjednocení názoru se skupinou a bod byl vytvořen.

 

 

 

20. Čertova kazatelna

Energetický střed celého okruhu.

Silné místo nad řekou Mží na pískovcových skalách směrem k Radčicím. Místo rozvibrované energie vody protékající v meandrech řeky údolím směrem k Plzni. Nad skálami na svazích rostou statné stromy. Les nad Čertovou Kazatelnou je staré místo opředené pověstmi o čertovi.
Po příchodu na místo se nám otevřela vyhlídka na ohyb řeky Mže a v lese nad ní nás přilákaly majestátně rostoucí duby a buky. Vhodné místo jsme po chvíli našli blízko cesty, která vede na okraji skal. Vytvořili jsme energetický střed Plzeňského Okruhu a vrátili se zpět na Hůrku.

 

 

 

 

 

 

Plzeňský Okruh- celkový pohled