Bývalý kostel Panny Marie na Svatém kopečku

Energetický harmonizační systém krajiny ve Zdoňově nedaleko známého a turisty velmi vyhledávaného Adršpachu se skládá z několika částí. Hlavní z nich je kamenný kříž z menhirových aktilitů, který čeští druidé postavili nad Zdoňovem v úplňkový den 24. října 2018. Tvoří ho 13 kamenů, z nichž nejvyšší mají 4 – 4,5 metru. Kamenný kříž je vytvořen ze dvou rovnoramenných kolmých linií, z nichž jedna je ženského a druhá mužského charakteru. Ženská linie je propojena na osmiúhelníkovou gotickou kaplí bývalého kostela na Svatém kopečku.

Osmiúhelníková kaple svatého Jana Nepomuckého

Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země, ještě starořecké olympijské hry se řídily osmiletým cyklem ženské planety Venuše. Ještě předtím dávné megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktagonálním, osmiúhelníkovém základě Isidiny hvězdy v kruhu (viz. video Aladin – 2018 rok lásky 2). Tato praxe pokračovala až do pozdního středověku, dnes nejznámější jsou osmiúhelníkové kaple P. Marie Karla Velikého v Cáchách nebo P. Marie na dnešním pražském Karlově vybudované Karlem IV., obě postavené na dávných svatyních Matky Země. V křesťanství totiž P. Marie nahradila černou madonu Isis, bohyni Země, přestože zůstaly všechny její původní atributy – modrý plášť pošitý zlatými hvězdami, stoje na půlměsíci drží děťátko Ježíška (původně malého Hóra), nad hlavou má kruh hvězd Sedmi sester, sedmi ze Země nejjasnějších sluncí souhvězdí Plejád…

Kaple na ženském místě síly Svatého kopečku je energetickou ley linií napojena nejen na ženskou řadu kamenného kříže, ale také kolem osmiúhelníkové kapličky zasvěcené Janu Nepomuckému (ale s energií P. Marie) v údolíčku až na silové místo na známém Křížovém vrchu. Ten sám o sobě má dva energetické body, jeden s ženským-zemským a druhý s mužským-vesmírným vyzařováním. Tak kamenný kříž získal dostatek energie z externích zdrojů, a ta je dále ley liniemi rozvedena do krajiny kolem Zdoňova.

Během aktivace se objevila duha, sahající přesně od jednoho ramene k druhému

Tento systém byl doplněn o menhiry v místech, kde bylo potřeba liniemi energii táhnout do dalších krajinných úseků (podobně jako jsou vedeny elektrické dráty na stožárech, jen vedení energie je v tomto případě v povrchu krajiny, stejně, jako když teče potok). Další ley lines budeme tvořit v roce 2019. K soliterním menhirům je rozvedena energie z jednotlivých ramen kříže tak, aby se energie dostala v přírodě tam, kde se lidskými zásahy začala ztrácet nebo je silně poškozena. Tak se opět energetické proudění v kraji mezi Adršpachem, Zdoňovem a Teplicemi nad Metují nasměrovalo k harmonii a znovunavrácení vody do tohoto překrásného prostoru.

Kříž byl doplněn o druidský háj navržený v posvátné geometrii. Tvoří ho 12 dubů a 8 břízek, navazuje tak na tzv. starý druidský háj v jeho těsném sousedství.

Celý krajinný systém postavili čeští druidé z Podkrkonošské druidské školy a Aladinovy Druidské školy krajinné energie a další přátelé krajiny  a aktivovali ho na novoluní 7. 11. 2018.

Petr Křížek – Stromek

 

Fotografie ze stavby systému