Vážení přátelé a kolegové,

Zveme vás, abyste spolu s námi prožili jedinečnost okamžiku otevření Nebe a Země při spuštění linie Okruhu a procítili průtok jeho energie. Jednotlivá místa Okruhu slouží, díky tisíc let trvajícím snahám a umění dávných druidů, šamanů, stavitelů i geomantů, jako milníky a zároveň jako zdroje energie Okruhu a potenciálně pak i nové Prahy.

Tak jako skupiny dávných zasvěcenců kdysi přivedli energii z atlantského předpolí (Monte Pico a Hyers) do pražské kotliny, aby se zde mohlo vytvořit osídlení, změněná doba vyžaduje, abychom reagovali na stávající situaci a posílili Čechy ENERGETICKÝM OKRUHEM KOLEM PRAHY.

Tento projekt iniciovaný před mnoha lety planetárními bytostmi je pochopitelný, když si uvědomíme, že Praha je vybrána (už tak dávno) jako budoucí duchovní centrum Nového světa.

K tomu jsme již učinili přípravné práce během uplynulých tří let a zvláště letos, z nichž nejvýznamnější vedle vyhledání jednotlivých míst k sobě harmonických, jejich očisty a aktivace, bylo přivedení energie do míst Okruhu z irských i domácích dotačních zdrojů. Dotačních proto, že každý systém linií a energetických center (bodů), které jsou spojeny, se harmonizuje a doplňuje (jako spojené nádoby). Je-li tedy nějaké místo na Ley Lines oslabeno, ostatní, zpravidla to nejsilnější z nich, ho v případě potřeby energeticky dotuje a tak ho posiluje. Taktéž je to v případě linie dotované z externího zdroje, pak ten posiluje celou linii. Stejně je to například s lemniskátou spojující Čechy a Moravu, střed obrazce v Prosíčkách je dotován atlantskou energií z Roque de Nublo.

V celé historii lidstva malé skupinky zasvěcenců skrytě řídili vývoj a pomáhali Matce Zemi i duchovnímu vývoji lidstva. Před dovršením kosmického roku (26 000 let) přichází čas opět udělat něco z důležitých počinů pro vývoj pozitivnější budoucnosti. Letošní podzim je v tzv. mayském kalendáři označen jako „vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů“, je to doba, kdy „velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu,“ říká Dr. Colleman, nejuznávanější expert na Mayský kalendář. Ta budoucnost bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž toto naše datum velkého energetického díla je doba konce určitých cyklů, je dobou maximálních tvůrčích možností.

Máme podporu těch, kteří bdí nad duchovním vývojem obyvatel planety Země desetitisíce let i těch souznících s českou kotlinou. Zbývá jen jediné. Sejít se a učinit tento akt – sic malý, ale významný krok pro lidstvo, obývající pražskou a českou kotlinu – a roztočit energetické kolo života jednotlivými silovými místy, až se stanou celkem. Rezervujte si, prosím, tento den rovnodennosti 20. 9. pro velkou práci po mnoha tisíciletích v české kotlině, jestli to tak budete cítit.

Spuštění první fáze Okruhu má tři základní cíle

  1. Udržet a ještě navýšit energii české kotliny a posléze pak přivést tětivovými liniemi energetický proud do Prahy, na dávná silová místa, teď skomírající, aby se zvedla energie v duchovním centru budoucí Evropy, odtud se dalšími již stávajícími dávnými liniemi bude šířit oblastmi dnešní České republiky.
  2. Souběžně regenerovat poškozenou krajinu pozemními Ley Lines a eliminovat alespoň zčásti negativní vliv civilizace – od dálnic, elektrických vedení až po vydolování.
  3. Přiblížit veřejnosti dávná a posvátná místa, z nichž vyvěrají kořeny obyvatelstva této země, vytvořit na řadě z nich prohlídkové trasy s informacemi o těchto svatyních a silových místech, o jejich charakteru (léčivém, spirituálním, komunikačním apod.). Umožnit tak pochopit, kdo jsme a jaký je náš původ, bez ohledu na to, odkud jsme sem přišli.

To vše je vysoce důležité v této základní podobě upevnit do konce letošního roku (z hlediska nastavení jistých věcí budoucích), proto k aktivaci Okruhu využíváme silovou energii rovnodennosti, kdy nám sama Matka Země dodá sílu ke spuštění. Termín rovnodennosti se jeví jako ideální,v tento den rovnosti světla a tmy se otevírají dimenzionální dveře času a prostoru, uvolňuje se energie Země.

Jak o práci na Okruhu napsal náš kolega, druid Karel Novotný: Ještě k těm našim důvodům proč to děláme: Děláme to proto, abychom pomohli krajině, kde žijeme, kterou známe a kterou máme rádi. Děláme to proto, abychom pomohli transformaci, která probíhá. Děláme to, protože jsme tady, teď, v téhle době. Děláme to proto, abychom prospěli krajině a těm, kdo v té krajině žijí (lidé i bytosti). Děláme to, protože pro mnohé z nás je to jedním z inkarnačních cílů, na který jsme se připravovali řadu předchozích životů, a především nám není lhostejný osud této země, v níž jsme se narodili anebo se do ní přistěhovali. Desítky druidů, většinou absolventů Druidské školy krajinné energie, pracovalo několik let na přípravných energetických liniích, stavbách menších či větších systémů, vytváření či opravě energetických bodů, čištění míst osídlení, jen během dvou uplynulých měsíců se natahaly nové Ley Lines přes stovky kilometrů, dohromady jsme už strávili na Okruhu kolem Prahy tisíce člověkohodin. Celkově jen tato práce v krajině trvá tři roky, od započetí až ke spuštění.