Energetické místo – Svatý kopeček je jeden z kopců Pavlovských vrchů o výšce 363 m. Tvoří spolu se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána významnou krajinnou dominantu nad Mikulovem. Menší kaple sv. Rosálie a kaple sv. Barbory se nachází za těmito dvěma dominantami. Kaple Božího hrobu zaklenutá kopulí je na turistické stezce v navazujícím lesním porostu.
Geologicky je podloží kopečku tvořeno převážně jurskými vápenci. Návštěvníci v areálu kopce pak narazí na rozmanitou faunu a floru. Najdou zde mnoho druhů, jenž nikde jinde v ČR nežijí.
Kdysi bylo toto energetické místo obýváno staroslovanskými kněžkami, které využívaly jeho silnou léčivou energii pro léčení lidí i krajiny. Celá Pálava má hlavně jinovou, ženskou, zemskou energii. V okolí se kdysi nacházeli i Posvátné háje plné vzrostlých dubů.  A kde byly Posvátné háje, tam byli i druidé. Mocné bytosti té epochy. Římským impériem pak byly tyto kněžky společně s druidy pronásledovány a vražděny.
V současné době je možné na Svatém kopečku zahlédnou světelné postavy těchto dávných ochránců a ochránkyň a požádat je i místo samotné o léčení